Siła Myśli – Bezpośredni wpływ psychiczny – Wykład IV

WYKŁAD IV.
Bezpośredni wpływ psychiczny.

Wpływanie w rozmowie osobistej. Trzy wielkie metody. Suggiestja bezpośrednia – hale myślowe.  Przyciągająca siła myśli. Co to jest suggiestja  Dwojaki rozum.  Suggiestja hypnotyczna. Funkcje bierne i czynne. Właściwości funkcji obydwu rodzajów. Owce ludzkie.  Dwaj bracia jako uczestnicy jednego interesu. Brat czynny. Brat bierny.  Ich rysy charakteru .  „Mięki“ człowiek,  „Twardy” człowiek. Nie należy uważać „nie” za odpowiedź ani w interesach, ani w miłości.  Fortuna jest kobietą.  Zdobądźcie wiarę w siebie. Czytaj dalej

Siła Myśli – W jaki sposób siła myśli pomocną być może człowiekowi – Wykład III

WYKŁAD III.
W jaki sposób siła myśli pomocną być może człowiekowi.

Powodzenie zależy wyłącznie od wpływu osobistego.  Silni ludzie osiągają cel. Pozorne wyjątki z tej reguły. Jeżeli charaktery ujemne stwarzają coś, to korzyści stąd ciągną natury dodatnie. Pieniądze są materjalnym wskaźnikiem powodzenia.  Pieniądze są tylko środkiem, nie celem. Prawo panowania duchowego.  Wpływanie drogą poddawania (sugestii). Wpływanie drogą fal myślowych. Wpływanie drogą przyciągającej siły myśli.  Wpływ, nabyty przez kształcenie charakteru. Czytaj dalej

Myśli z „Biesiady”

A. Towiański.
Myśli z „Biesiady”.

Między światem widzialnym, duchami wcielonymi, a zaświatem duchami bez ciała (grubego) panuje łączność. Kolumny duchów dobrych lub złych, zależnie od czynów i myśli człowieka i ludzkości zalegają okręg ziemski. Bez organizacji, odbywając pokutę, czekają na chwilę ponownej reinkarnacji, albo jak wyższe duchy po skończonym czasie nie podążą w wyższe doskonalsze sfery, gdzie wolność i ciągłe życie, gdzie nie masz cierpienia, ni śmierci. Czytaj dalej