Mobilność intelektualna a muzyka klasyczna

gdybanie sci-fi poświęcone profesorowi Antoniemu Kępińskiemu
oraz Gioacchino Rossiniemu
Kraków, X 2017

rozmowa głupiego G z jeszcze głupszym JG

Zacznijmy zatem od wyjaśnienia naszej uproszczonej definicji – powiedział Jeszcze Głupszy

Mobilność intelektualna => rozumiana jako wysoka sprawność umysłowa, to nic innego jak zdolność ustroju do przetwarzania dowolnych sygnałów pomiędzy sobą – skompilowanych na język maszynowym mózgu bez reakcji afektywnej organizmu, czyli bez zbędnych sygnałów wysyłanych przez układ nerwowy, że nasz układ nie może sobie z takim procesem poradzić. W omawianym przez nas przypadku sygnały charakteryzują się wysokim stopniem różnorodności. Czytaj dalej