Nijama

(Nabywanie cnót.)

Uprawianie jamy miało za cel oczyścić twe ciała ze śmiecia zawadza­jącego. Usuwając to śmiecie, robisz miejsce wolne na wbudowanie w twe ciała zalet, które poprzednio zmieścić się w nich nie mogły. Wiesz już, że nijama obejmuje w sobie „szatsampatti”, Czytaj dalej

Odnalezienie Mistrza

Mówiłam w poprzednim rozdziale o kandydacie, mającym stanąć za chwilę w obecności Mistrza. Służył światu, wiedział o istnieniu Ścieżki i Mistrzów, zdobył wiedzę o głównych faktach życia i ewolucji, zbudził w swej duszy pragnienie świadomego pokierowania sobą i wykorzystania praw przyrody, by przyśpieszyć własną ewolucję i tern skuteczniej służyć światu. Czytaj dalej

Adept i Kobieta Wtajemniczona

 ADEPT I KOBIETA WTAJEMNICZONA
MIŁOŚĆ I MAŁŻEŃSTWO

Inicjacji inteligiencji musiała towarzyszyć nierów nie trudniejsza inicjacja woli. Chodziło bowiem o wszczepienie tych Prawd w samą głąb istoty ucznia, ażeby życiem całem wczyn je wprowadzał. Dla osiągnięcia tego ideału, należy, wedle  słów Pitagorasa, trzy doskonałości posiąść: umysłem – prawdę; duszą – cnotę; ciałem – czystość. Czytaj dalej

Mistrz

Nie sądź, że tę pracę nad sobą – można ominąć, że możną ją zastąpić czymkolwiek innym. Są ścieżki, które rzeczywiście podają sposoby zdobycia władz pewnych wyższych bez takiej, pracy umoralniającej nad sobą. Te sposoby, zastępcze dają jednak i władze zastępcze, dają surogaty, imitację, ale nie to, czego ty szukasz. Twój głos Czytaj dalej

Siły mistyczne i sprawowanie życiowe

Siły mistyczne i sprawowanie życiowe
(12 odczytów)
„Sedir dokonał wielkiego dzieła, zarazem umysłowego i mistycznego. Zamierzył on przywrócić Ewangeljom znaczenie ich tajemne, i dać odczuć wszystkim sercom osobowość nadludzką Tego, który jest ich ośrodkiem. Zamiar taki wymaga wiedzy bardzo rozległej i darów wyższych od wiedzy, które ją przekraczają i zmuszają do Czytaj dalej