Metempsychoza lub Awatar

Metempsychoza oznacza głównie nie transmigrację dusz, ale ożywienie lub oświecenie duszy już wcielonej przez ducha poprzedniego „anioła”. W ten sposób dusza Jezusa była przyćmiewana przez anioła Mojżesza. Słowo, Logos czy Adonai – są one tym samym – mówi w duchu jednego lub drugiego z Bogów Siedmiu Sfer. Czytaj dalej

Mistycyzm Konopnickiej

JADWIGA PETRAŻYCKA TOMICKA
MISTYCYZM KONOPNICKIEJ

„Każdy poeta jest mniej lub więcej mistykiem,” –  powiada Konopnicka – i wszyscy od razu, lub po namyśle zgodzić się na to muszą. Tu jednak zauważyć możemy, iż Konopnicka myślała wyłącznie o poetach, gdy to mówiła, bo gdyby uwzględniła wszystkich ludzi, musiałaby powiedzieć, że każdy człowiek jest mniej lub więcej mistykiem. Czytaj dalej