Ciało mentalne

Z trudnością tylko wyzwolić się możemy od oczarowań świata zmysłowego  tj. od uroku i mocy, jaką nad nami ma wszystko, co dotyczy bezpośrednio naszych zmysłów. Skłonni jesteśmy od pierwszej do ostatniej chwili życia wierzyć w rzeczywistość jedynie i wyłącznie tego, co widzą oczy nasze, uszy słyszą, dotykają ręce. To oddziaływanie świata zewnętrznego na nasze ״Ja“ narzuca się świadomości naszej tak wszechwładnie, że tylko na drodze niepomiernych wysiłków znaleźć możemy wyzwolenie. Czytaj dalej