Filozofia Jogi – Mantry

UZUPEŁNIENIE
Mantra do lekcji pierwszej

Mantra(m) – jest to słowo, frazes lub wiersz, używany na
Wschodzie, aby ześrodkować się na jakiejś myśli i utrwalić
ją sobie głęboko w duszy, rozważając ją nieustannie we dnie
i w nocy. Jest to coś, w rodzaju „twierdzeń” lub „maksym”,
używanych przez zwolenników „nauki mentalnej” lub „mentalistów” Zachodu. Czytaj dalej