Medjumizm u ludów dzikich

Latające przedmioty, światełka, medja i „nawiedzone” domy. Zjawiska medjalne, dostrzegalne dla wszystkich, jak światełka, hałasy, stuki, ruchy i wznoszenie się przez nikogo niedotykanych przedmiotów, oraz zdolności nadnormalne w rodzaju jasnowidzenia i tp. nie są bynajmniej przywilejem tylko ludzi kulturalnych w Europie i Ameryce, lub Hindusów, gdyż przejawiają się one, może nawet częściej wśród plemion dzikich i półdzikich. Czytaj dalej