Metempsychoza lub Awatar

Metempsychoza oznacza głównie nie transmigrację dusz, ale ożywienie lub oświecenie duszy już wcielonej przez ducha poprzedniego „anioła”. W ten sposób dusza Jezusa była przyćmiewana przez anioła Mojżesza. Słowo, Logos czy Adonai – są one tym samym – mówi w duchu jednego lub drugiego z Bogów Siedmiu Sfer. Czytaj dalej