Widzenie aury

Jak nasz czytelnik widzi aurę.

Niepospolicie ciekawy ten dokument właściwości psychicznych człowieka jest zarazem charakterystyczny dla przeżyć i nastawień mistyka. Imienny i znacznie szerszy rękopis znajduje się w redakcji OBEIMU . Czytaj dalej