Amulety i talizmany a Karma

W duszy każdego człowieka wyryte jest głęboko prawo do szczęścia. To „prawo ” jest źródłem tęsknoty – motorem wszelkich poczynań ludzkich jednostkowych i zbiorow ych. Nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, jak ow o szukanie szczęścia dominuje w każdej niemal czynności naszej. Prawdą jest, że w dążeniu do niego drogi nasze kończą się czasem na dnie otchłani, że często – usiłując wykuć dla siebie granitowy Czytaj dalej

Mądre i dobrotliwe prawa karmy i reinkarnacyi

Mądre i dobrotliwe prawa karmy i reinkarnacyi dają rozwój najwyższy

Wschodni filozofowie uczą, że pew na liczba monad (duchowych indyw idualności albo ego) rozwija się i doskonali przez asymilacyę wielu następujących po sobie osobistości. Osobistości te są wytworem karmy i tylko przez karmę i odrodzenie się cielesne może ludzka monada wrócić do swego początku, do absolutnego bóstwa. Czytaj dalej