Mądre i dobrotliwe prawa karmy i reinkarnacyi

Mądre i dobrotliwe prawa karmy i reinkarnacyi dają rozwój najwyższy

Wschodni filozofowie uczą, że pew na liczba monad (duchowych indyw idualności albo ego) rozwija się i doskonali przez asymilacyę wielu następujących po sobie osobistości. Osobistości te są wytworem karmy i tylko przez karmę i odrodzenie się cielesne może ludzka monada wrócić do swego początku, do absolutnego bóstwa. Czytaj dalej