Arkan Trzynasty Mem מ‬

Arkan Trzynasty Mem מ‬.

Znak XIIl-go arkanu מ (Mem); liczbowe Jego znaczenie = 40; astralnego odpowiednika nie posiada. Jako Hieroglif arkanu służy figura kobiety, w charakterze pośredniczki co do transformacji planu życia: przecież kobieta urzeczywistnia dla swojego płodu przejście od embrjonalnego życia do życia w ziemskiej atmosferze. Czytaj dalej

WSTĘPNE WIADOMOŚCI O KABALE HEBRAJSKIEJ

Józef Jankowski

Kabała
WSTĘPNE WIADOMOŚCI O KABALE HEBRAJSKIEJ.
Rodowód Kabały.

1.

Dla wszechstronniejszego oświetlenia, czem jest Kabała, czyli Tradycja hebrajska, i jakie jej pochodzenie, podajemy trzy o niej głosy: 1. Pika Miranduli, głośnego filozofa, owego Feniksa wiedzy z czasów Medyceuszów (XV w.), 2. i 3. współczesnych: Ad. Franka, który jest adeptem wiedzy oficjalnej, i St. Yves d’Alveydre’a, który jest adeptem zawrotnej wiedzy ezoterycznej, wspierającej się na wielkiej śrubie analogji. Czytaj dalej

Serofityczny System

Sefirotyczny System.

Istota przedmiotu, zgodnie z potrójnem prawem, przejawia się przedewszystkiem jako Terner typu Wielkiego Arkanu. Pierwsze przejawienie nosić będzie, jak i sam przedmiot,
neutralny, androginiozny charakter. Drugi przejaw nosić będzie aktywny charakter; trzeci – pasywny według wzoru יה. Czytaj dalej

Istota Kabbały dla Okkultysty.

Do czegóż właściwie wszystkie te kabbalistyczne metody? Czyż tylko dla ćwiczenia osobowego mózgu? Oczywiście nie! Przecież zdrowy zmysł powinien służyć celom rozumu. Kabała ma dla nas dwojakie pomocnicze znaczenie: 1. ona daje nam możność odkrycia z piśmiennych źródeł w hieroglificznie poświęconym języku nie tylko to, co włożyli w nie autorowie, ale i wszystko to, co można wyprowadzić z postawionych przez nich tez drogą spekulacji, drogą pracy Merkurjalnych Czytaj dalej