Pod kierownictwem Ducha

W pracy niniejszej mówimy jedynie o opiece nad ciałem fizycznem i nie dotykamy wyższego zakresu filozofji jogów, który będzie przedmiotem innych naszych książek. Zasady nauki jogów są ściśle związane z drugorzędnemi gałęziami ich wiedzy i jogowie biorą je pod uwagę przy najprostszych objawach życia codziennego. Nie możemy zakończyć tej książki, nie powiedziawszy kilka słów o tej zasadzie. Czytaj dalej

O czasie

JOGI RAMA CZARAKA.
O czasie
(Wyj. z dzieła p. t. „Dżnani-Joga”.)
Widzimy wszędzie działanie Czasu i uważamy za ustalone, że Czas jest  realnością rzeczą istotną. Jest to jednak omyłka zmysłów. W rzeczywistości niema takiej rzeczy, jak Czas. Czas istnieje tylko w naszych umysłach.  Jest to po prostu sposób przyjmowania wrażeń, przez który wyrażamy świadomość nasz? co do zmian w Rzeczach. Czytaj dalej