O potrzebie idei – fragmenty.

O Duchach natchnionych i proroczych.

Savonarola spalony; Joanna d’Arc spalona; w Rienzim był także pierwiastek natchnienia proroczego: obrazy, które malował a których działanie na imaginacyę ludu było magiczne, nie mogły być prostym, zimnym rozumem wymyślone, ale były zapewne podyktowane Rienziemu we śnie przez Duchy, Czytaj dalej