Moje pierwsze kroki na drodze jasnowidzenia

Mrs. F. B. WIADDLETON.
Moje pierwsze kroki na drodze jasnowidzenia*)

Skłonności, które spowodowały, iż przystąpiłam do pracy jako medjum  pod opieką Chrześcijańskiego Spirytualizmu, przejawiały się u mnie już we  wczesnym dzieciństwie. Wychowanie otrzymałam chrześcijańskie, a byłam  bardzo wrażliwym dzieckiem. Często rozmawiałam z przyjaciółmi duchowymi,  a co mi się wtedy wydawało bardzo dziwne, otrzymywałam od nich także  odpowiedzi. Czytaj dalej