O jasnowidzeniu – samoobserwacje

Początkowo miałem zamiar napisać dłuższe opracowanie na temat jasnowidzenia lub widzenia duchów. Jednak w trakcie przygotowań zrezygnowałem z tego zamiaru, ponieważ moje doświadczenia w tym zakresie są zbyt osobiste, bym mógł je przedstawić w uroczystym tonie naukowego opracowania. Dlatego też, drodzy czytelnicy, pozostawmy to w takiej formie, w której postaram się opowiedzieć wszystko, co przeżyłem jako jasnowidz, prosto i prawdziwie. Czytaj dalej

Jasnowidze i wróżbici

SŁOWO WSTĘPNE.

Kto spojrzy na spis rzeczy tej książki, pomyśli zapewne, że ma do czynienia tylko ze zbiorem studyów drukowanych dawniej w różnych czasopismach. Pogląd taki nie byłby jednak słusznym. Przedewszystkiem żadne z tych pięciu studyów nie miało dawniej obecnej formy. Wszystkie w m niejszym lub większym stopniu uległy przerobieniu, uzupełnieniu, są zatem nowe. Szczególnie odnosi się to do studyów o Poem i Bócklinie. Czytaj dalej

Czy i w jakiej mierze może jasnowidz przepowiadać przyszłość?

Czy i w jakiej mierze może jasnowidz przepowiadać przyszłość?
(Urywek z pamiętników jasnowidzącej).
Agnieszka Pilchowa

Często przyglądam się kliszom astralnym, na których są odbite. wypadki nadchodzące, lub mające się w dalszej przyszłości odegrać, jedne, stworzone siłą złej woli, są już niejako nieuchronne, stanowią jakby gotowy czyn, odfotografowany na kliszy astralnej inne znów, też pod wpływem złej woli powstałe, są tu i ówdzie przekreślane przez lepsze moce duchowe. Czytaj dalej