Samopoznanie wewnętrzne jako warunek ewolucji duchowej człowieka

Adam Zys.
Samopoznanie wewnętrzne jako warunek ewolucji duchowej człowieka.

Bezustanne poszukiwanie dróg  dążących do rozwiązania dzisiaj jeszcze dla nas zagadki, jaką jest istota człowieka, skłoniły ludzkość do licznych badań w tym kierunku. Dzięki więc, wytężonej pracy uzewnętrzniały się twórcze owoce ducha, dowodem czego niezliczone dziś już prawie systemy filozoficzne, których celem jest otwarcie tajemniczej świątyni życia. Czytaj dalej