Templariusze arkan XI cz. IX

TEMPLARIUSZE

Punktem nad elementem Jod wzoru Templarjuszowskiego Egregora posłużył ideał doskonałego światowego państwa, zrównoważonego we wszystkich planach, wszędzie ustanawiającego przeniknięcie  grubego  subtelnem. Wtem państwie wyższy Influks powinien był wychodzić z sfery Mistycznej Władzy, ożywiać Władzę Astralną, oświecać i kierować Władzą Realizacyjną, stwarzając przy pomocy ostatniej błogosławieństwo, szczęście, możność ewolucyjnej pracy, zbawienia wszystkich warstw społeczeństwa, niezależnie od narodowości indywiduów, ale z silną krytyką moralnego prawa każdej miejscowości i wymagali. oddzielnych narodowości. Czytaj dalej

Hermes Trismegistos (Egipt) arkan XI cz. IV

Hermes Trismegistos (Egipt).

Pod nazwami Hermesa, Tota, Enocha uosabiają wspaniały  syntentyczny trzechplanowy system metafizyki, wypracowany przez egipskieh adeptów we wnętrzu Świątyń  Kościołów Memfisu i Theb.

System ten pusłużył za element י religji, Egregor której umiał podtrzymać swoje przejawy w fizycznym planie około trzydziestu wieków z rzędu. Czytaj dalej