Odpowiedź na zarzuty, że zmarli nie odsłaniają nigdy prawd naukowych.

Ernest Bozzano
Odpowiedź na zarzuty, że zmarli nie odsłaniają nigdy prawd naukowych.
Revue Spirite listopad 1937 r., str. 481-488.)

Pośród różnych odłamów, na jakie dzielą się ci wszyscy, którzy zajmują się badaniami psychicznymi, jest jeden odcień, obejmujący dosyć liczną grupę  osób, które posiadły już pewną kompetencję w tych zagadnieniach i są prawie  że w połowie przekonane, iż zjawiska wyższego mediumizmu nie mogą być  inaczej tłumaczone, jak tylko hipotezą spirytyzmu, Czytaj dalej