Magnetyczne Zwierciadło

TEORIA I PRAKTYKA – MAGNETYCZNE ZWIERCIADŁO
WSTĘP

Niecodzienna rozprawa – zadanie niezmiernie trudne, gdyż całkowicie odbiegające od zwyczajnych dróg literackich – temat prawie zupełnie nieznany większości czytelników, a także praca wymagająca bardzo obszernych lektur i badań wśród „Niejednego osobliwego i ciekawego tomu zapomnianej wiedzy” – miała trzytorowy cel: Czytaj dalej

Nauka Buddhy o reinkarnacji

Zdaniem pewnego odłamu badaczów nowoczesnych Gautama Buddha nie dość jasno określił w swej nauce istotę reinkarnacji; wybieram tu zatem szereg ustępów z kazań jego według kanonu palijskiego, aby po zestawieniu ich ze sobą wysnuć wniosek ostateczny. Po każdym ustępie podaję źródło, t. j. „pitakę“, z której go wyjąłem, wedle tłómaczenia prof. Dra M. Winternitza. Czytaj dalej