Ojczyzna duszy

Hermann Ebbinghaus, zmarły profesor filozofii na Uniwersytecie w Halle, nazywa w swoim dziele „Grundzüge der Psychologie” na stronie 43 spirytualizm teorią życzeniową. Chodzi tutaj o filozoficzny spirytualizm w jego najszerszym znaczeniu, a nie oddzielny kierunek spirytualizmu, który jest powiązany ze spirytyzmem, nauką o duchach. Czytaj dalej