Jak powstają lewitacje?

Jednym z najrzadziej występujących zjawisk u dobrych mediów są lewitacje. Mamy tak niewiele dobrych mediów, a nie wszystkie z nich są w stanie wykazywać lewitacje. Dlatego nie jest dziwne, że wobec powszechnej dużej sceptycyzmu wobec lewitacji pojawia się ostre stanowisko, i że właśnie z powodu rzadkości tego zjawiska zwolennicy okultyzmu nie zawsze mogą włożyć wystarczającą gorliwość w jego obronę. Czytaj dalej