Hipnoza i magnetyzm zwierzęcy

Od czasu odkrycia przez Jamesa Braida, że istnieją osoby z określonymi predyspozycjami, które podczas patrzenia na błyszczące przedmioty mogą wpaść w stan przypominający sen, który nazwał „hipnozą”, dyskusja na temat podobieństw i różnic między tym stanem a tym, który Mesmer określił jako magnetyzm zwierzęcy, nie ustaje. Jest to tym bardziej zrozumiałe, że wkrótce potem Reichenbach przeprowadził swoje eksperymenty w ciemnych pomieszczeniach, próbując udowodnić istnienie ludzkiego promieniowania, które nazwał „Od”. Istnienie takiego promieniowania zdawało się potwierdzać tych, którzy chcieli ostro oddzielić zjawiska magnetyzmu zwierzęcego od hipnozy. Czytaj dalej

O Locie Czarownic

pełen tytuł: Sugestywne Podstawy Średniowiecznego Lotu Czarownic
Autor: Dr. Ernst Mannheimer

Cała rozległa demonologia starożytności przetrwała w wierzeniach w diabła z Ewangelii. W czasach, takich jak średniowiecze, kiedy doktryna religijna była alfą i omegą wszelkiej filozofii i mądrości życiowej, która w wyjątkowy sposób kształtowała ludzi na swój obraz i która z pewnością była okresem duchowym: w tamtych czasach wiara w cuda była naturalna, podczas gdy dla oświeconych czasów wydaje się to niepojęte. Czytaj dalej

Stan hipnozy

pełen tytuł: Środki prowadzące do wprowadzenia w stan hipnozy
Dr Ernst Mannheimer

Gdy hipnotyzer po kilku próbach wprowadzenia osoby badanej w stan hipnotyczny nie odnosi sukcesu, często tłumaczy to tym, że osoba badana nie jest dobrym „medium” lub ma słabe zdolności medialne. Takie wyjaśnienie jest całkowicie błędne. Można raczej stwierdzić, że w pewnym przedziale wiekowym każdy normalny człowiek posiada zdolności medialne, a ich brak jest niemal zawsze związany z defektem psychicznym. Na przykład, wyraźni psychopaci, tacy jak osoby umysłowo chore i silnie neurastheniczne, są jednocześnie osobami odpornymi na hipnozę, a brak tych zdolności jest w pełni wyjaśniony ich chorobliwą skłonnością. Wyjątek stanowią jedynie osoby histeryczne, u których zwiększona podatność na sugestie jest częścią symptomatologii ich choroby. Czytaj dalej