Teoretyczno Historyczne ujęcie spirytyzmu

azwa „Spirytyzm” obejmuje szereg szczególnych zjawisk, zachodzących w tak zwanych kółkach spirytystycznych, posiadających w gronie swem osobę, odgrywającą rolę „medyum” (pośrednika). Do zakresu zjawisk spirytystycznych należą: ruchy rozmaitych przedmiotów, a głównie stolików używanych na tak zwanych seansach „spirytystycznych”, oraz objawy rozumne, dające się poznać przez rozmowę Czytaj dalej