Pratjahara

We filozofji indyjskiej znajdziesz pojęcie, nieznane systemom filozo­ficznym Europy. Jest to sutratma„, co, przełożone ze sanskrytu, oznacza dosłownie „duszę nitkowatą”. W dharanie dojdziesz do imaginacji wyraźniejszej, czem jest sutratma; tu wystarczy ci, gdy ją wyobrazisz sobie pod postacią owego kabla, który słuchawkę twego telefonu łączy z innemi stacjami zapomocą wetknięcia kółeczka w łącznik odpowiedni. Wtykając Czytaj dalej