Dharma cz. II

W końcu poprzedniego wykładu doszliśmy do rozpatrzenia teorji intuicji lub sumienia -teraz zajmijmy się tą kwestja. Każdy człowiek uświadamia sobie w większym lub mniejszym stopniu obecność głosu wewnętrznego, nie zależnego od intelektu. Głos ów przemawia w nim już to rozkazującym, już to łagodnym tonem; poddaje mu, by czynił to lub owo, albo go wstrzymuje od tych aktów. Czytaj dalej

Dharma cz. I

Dharma – jest to wyraz sanskrycki, który tłomaczą rozmaicie: „cnota”, „obowiązek”, „zakon”, „prawo”, „sprawiedliwość” i t. d. – Jednak żadne z tych znaczeń nie oddaje ściśle treści słowa „dharma”. Nie możemy poprawiać tych określeń, ale musimy przyjąć to, które najbliżej podpada pod nasze rozumienie istotnego znaczenia słowa „Dharma” i dlatego w niniejszym wykładzie dopuścimy, że słowo to znaczy „działanie prawidłowe”. Czytaj dalej