Więcej Światła na Drodze

Zanim przejdziemy do rozważania następującego prawidła, znów będziemy musieli zwrócić uwagę waszą na cytatę ze „Światła na drodze”, którą przytoczyliśmy na końcu wykładu poprzedniego, ale której rozpatrzenie, w braku miejsca, zmuszeni jesteśmy przenieść do tego rozdziału. Cytata owa zawiera w sobie maksymę: „Żyj nie w teraźniejszości i nie w przyszłości, ale w wieczności„. Czytaj dalej