Sukcesy hipnozy w medycynie wojskowej

O sukcesach zastosowania hipnozy w medycynie wojskowej przekazał bardzo interesujące informacje profesor Nonne z Hamburga. Według raportu opublikowanego w „Deutschen Medizinischen Wochenschrift” profesor Nonne miał do czynienia z dużą liczbą przypadków neuroz i ciężkich histerii, które wystąpiły u uczestników wojny. Te histerie pojawiały się w różnych formach, takich jak zaburzenia mowy, skurcze pojedynczych mięśni, paraliż określonych kończyn, a także ogólne skurcze histeryczne i stany półświadomości histerycznej. Czytaj dalej