Mądre i dobrotliwe prawa karmy i reinkarnacyi

Mądre i dobrotliwe prawa karmy i reinkarnacyi dają rozwój najwyższy

Wschodni filozofowie uczą, że pew na liczba monad (duchowych indyw idualności albo ego) rozwija się i doskonali przez asymilacyę wielu następujących po sobie osobistości. Osobistości te są wytworem karmy i tylko przez karmę i odrodzenie się cielesne może ludzka monada wrócić do swego początku, do absolutnego bóstwa. Czytaj dalej

PODSTAWĄ WSZELKIEJ RELIGII JEST OBJAWIENIE

Na początku ludzkości Istota Boska '3 daje je światu dla skierowania pierwszych jego kroków; Wtajemniczeni rozmaitych szczebli ogłaszają je z niezbędnem stopniowaniem i rozpowszechniają coraz szerzej’4; Wysłańcy’5 szczególni zsyłani perjodycznie przypominają je ludom w godziny konieczności, wzmacniając światło i pomoc, których wymagają narodziny rasy lub odłamu jej, początek lub koniec cyklu, i różne inne etapy pielgrzymki ludzkości. Czytaj dalej