Towarzystwo Teozoficzne

TOWARZYSTWO TEOZOFICZNE.
Chociaż organizacya okultystyczna pozostawała zawsze sekretną, zdobyła ona i przechowała wiadomości filozoficzne, z których poczerpać można bardzo wiele, o ile ktoś pragnie się kształcić w tym kierunku. Wielcy adepci okultyzmu nie cofają się przed rozpowszechnianiem swej religijnej filozofii, o ile to może być pożytecznem dla ludzi mało obeznanych ze studyami czysto psychologicznemi. Czytaj dalej

Objaśnienia dotyczące filozofii okultystycznej

Objaśnienia dotyczące filozofii okultystycznej.

Jak to już niejednokrotnie zaznaczyliśmy, filozofia okultystyczna różnych krajów i różnych epok w gruncie pozostawała zawsze tą samą. Stwarzała ona w różnych czasach i miejscach dla użytku tłumu bardzo urozmaiconą mythologię jednak w każdej popularnej religii pozostawała niezmienną jej głębia filozoficzna, dostępna tylko dla ograniczonego kółka wtajemniczonych. Czytaj dalej