Mistrz

Nie sądź, że tę pracę nad sobą – można ominąć, że możną ją zastąpić czymkolwiek innym. Są ścieżki, które rzeczywiście podają sposoby zdobycia władz pewnych wyższych bez takiej, pracy umoralniającej nad sobą. Te sposoby, zastępcze dają jednak i władze zastępcze, dają surogaty, imitację, ale nie to, czego ty szukasz. Twój głos Czytaj dalej