Arkan Piętnasty Samech ס‬

Arkan Piętnasty Samech ס

Znak alfabetu, odpowiadający XV-mu arkanowi ( ס Samech); liczbowe znaczenie jego = 60; astrologiczny odpowiednik znaku Strzelca. Hieroglif arkanu – strzała, lecąca po powierzchni koła; to nie prostolinijnie – rażąca strzała VII.go arkanu – to broń, z którą bezwzględnie spotkacie się przy przejściu od wewnętrznego punktu koła do punktów płaszczyzny, znajdujących się po tamtej stronie powierzchni; ale spotkać się z nim możecie dwojako: albo tak, że paraliżuje was w fatalistyczny sposób, albo tak, że w fatalny sposób mówicie posługiwać się nim przeciw drugim. To tak rzec ciągły Tourbilon, zewnątrz którego nie ma życia, nie ma ruchu ani w jednym z planów.  Czytaj dalej

Templariusze arkan XI cz. IX

TEMPLARIUSZE

Punktem nad elementem Jod wzoru Templarjuszowskiego Egregora posłużył ideał doskonałego światowego państwa, zrównoważonego we wszystkich planach, wszędzie ustanawiającego przeniknięcie  grubego  subtelnem. Wtem państwie wyższy Influks powinien był wychodzić z sfery Mistycznej Władzy, ożywiać Władzę Astralną, oświecać i kierować Władzą Realizacyjną, stwarzając przy pomocy ostatniej błogosławieństwo, szczęście, możność ewolucyjnej pracy, zbawienia wszystkich warstw społeczeństwa, niezależnie od narodowości indywiduów, ale z silną krytyką moralnego prawa każdej miejscowości i wymagali. oddzielnych narodowości. Czytaj dalej