Świecąca kula

Niekiedy występuje ponad głową medjum świecąca kula, która ma być siedzibą myśli i woli; ma to być ów najwyższy pierwiastek istoty ludzkiej, zresztą u większości mało rozwinięty. Durville’owi udało się ową kulę odfotografować w chwili, gdy przestraszony czemś sobowtór powracał do medjum, Dr Baraduc otrzymywał bardzo często fotografie świetlanych kul ponad głową medjum.

źródło: fragment z książki „Z POGRANICZA ZAŚWIATÓW” Dr. Med. STANISŁAW BREYER, rok około 1922


Poniżej przykład takiego światła nad głową. Zdjęcie wykonane w Branham at the Sam Houston Coliseum in 1950. (źródło wikipedia.org)

William Marrion Branham (ur. 6 kwietnia 1909, zm. 24 grudnia 1965) – chrześcijański pastor, ewangelista i nauczyciel, uznawany za jednego z głównych prekursorów uzdrowieniowego przebudzenia zielonoświątkowego, mającego miejsce po II wojnie światowej. Przez swoich naśladowców, uznających jego służbę i nauczanie za potwierdzone przez Boga, jest uznawany za jednego z ostatnich proroków posłanych do kościoła czasów ostatecznych. Przez krytyków zaś – za fałszywego proroka głoszącego niebiblijne nauki i podważającego fundamentalne chrześcijańskie doktryny.