Sukcesy hipnozy w medycynie wojskowej

O sukcesach zastosowania hipnozy w medycynie wojskowej przekazał bardzo interesujące informacje profesor Nonne z Hamburga. Według raportu opublikowanego w „Deutschen Medizinischen Wochenschrift” profesor Nonne miał do czynienia z dużą liczbą przypadków neuroz i ciężkich histerii, które wystąpiły u uczestników wojny. Te histerie pojawiały się w różnych formach, takich jak zaburzenia mowy, skurcze pojedynczych mięśni, paraliż określonych kończyn, a także ogólne skurcze histeryczne i stany półświadomości histerycznej.

Nonne zdołał w wielu przypadkach osiągnąć zaskakująco szybkie tzw. „cudowne uzdrowienia” poprzez sugestię w stanie hipnozy. Wiele z tych przypadków było błędnie ocenianych jako organiczne, centralnie uwarunkowane paraliże; pacjenci ci byli niemal wszyscy chorzy od kilku miesięcy, a część z nich była już uznana za trwale niezdolnych do służby z całkowitą niezdolnością do pracy na poziomie 100 procent. Nonne przedstawił szczególnie wymowny przypadek pacjenta, który przyszedł na leczenie z tikami mięśni twarzy oraz niezdolnością do stania i chodzenia. Już podczas pierwszej sesji udało się osiągnąć znaczną poprawę tych objawów, po drugiej sesji były one jedynie nieznacznie obecne, a po trzeciej sesji całkowicie zniknęły.

Ponieważ pacjent niezwykle łatwo wpadał w stan hipnozy i przyjmował każdą sugestię w tym stanie, Nonne zasugerował mu w hipnozie, że nie może być zahipnotyzowany ani poddany sugestii przez nikogo innego. Praktyczny eksperyment potwierdził, że sugestia była skuteczna, ponieważ kilka dni później, inny specjalista w hipnozie nie był w stanie wprowadzić pacjenta w stan hipnozy. Ten pacjent również był zgłoszony jako całkowicie niezdolny do pracy, podczas gdy w rzeczywistości będzie w pełni zdolny do powrotu do zawodu kupca.

źródło: Der magische Spiegel. Von L. A. Cahagnet; „Zentralblatt für Okkultismus” Miesięcznik do badania całokształtu nauk tajemnych, September 1915.
nazwa niemiecka: „Zentralblatt für Okkultismus” Monatsschrift zur Erforschung der gesamten Geheimwissenschaften, September 1915.