Sny wróżbiarskie

W celu wywołania snów wróżbiarskich możemy się posługiwać tymi samymi środkami co poprzednio, tylko musimy przedewszystkiem zważać na silną koncentrację i monodeizm zastosować. Odpowiedź na nasze życzenie lub pytanie może w dwojaki sposób nastąpić: albo we formie obrazu symbolicznego, albo rozwiązanie zagadki przejawi się, czynnie, dramatycznie, przed naszemi oczami w takiej postaci jak to w przyszłości będzie miało miejsce lub w przeszłości już się przejawiło.

Wyłożenie symbolicznych obrazów wróżbiarskich jest bardzo trudne. Nie można tutaj żadnych reguł ustanowić, tłumaczenie ich jest czysto indywidualne – osobowe – tak że np. on raz węża może oznaczać fałszywość naszego przyjaciela, u innego znowu napomnienie do roztropności lub chytrości.

Senniki małą przeto posiadają wartość; najlepiej będziemy polegali na własnem doświadczeniu. Zapisujmy sobie przeto przedewszystkiem nasze poranne sny i porównujmy takowe z kasami i wydarzeniami następnych dni. To doprowadzi z czasem do ustalenia pewnego sennika i należytej oceny snów w ogólności. Dzisiejszy oświecony świat, uważając sny za czysty wypływ samych wrażeń cielesnych, pozbawia się z własną szkodą szacownego środka pomocniczego, który by nam umożliwiał zaglądnąć nieraz poza sferę naszego cielesnego bytu.

źródło: „Kształcenie ducha