RYCERZ PUCHARÓW

Jest to karta przemiany uczuciowej;    karta wróżąca najwięcej zmian spośród wszystkich Rycerzy, wskazuje na głęboką zmianę w sferze uczuć, pragnień, albo idei, pomysłów. Symbolizuje koniec jednej miłości i początek następnej, czasem pojednanie w przyjaźni. t     Symbolizuje również sprawę, którą uważano za zakończoną, a która wypłynęła na nowo z większą mocą niż kiedykolwiek przed¬tem. Następuje zmiana, która chroni, krzepi albo wzmacnia

– fragmenty z książki  „Tarot Marsylski Sztuka Wróżenia” autor Helena Starowieyska