Różdżka radiestezyjna

Powszechnie wiadomo, że różdżka radiestezyjna nie zawsze reaguje u każdego. Niektórzy twierdzą, że to magnetyzm życiowy jest odpowiedzialny za kontakt z podziemnymi energiami elektromagnetycznymi. Według tego założenia, nie wszyscy ludzie posiadają w wystarczającym stopniu magnetyzm życiowy, który jest niezbędny do tego celu.

To wyjaśnienie nie do końca odpowiada rzeczywistości. W grę wchodzą elektryczne energie w ziemi, które swobodnie wędrują wzdłuż podziemnych cieków wodnych i żył mineralnych, umożliwiając niektórym osobom połączenie ich własnej energii elektrycznej z tymi energiami za pomocą różdżki radiestezyjnej. Zjawisko to jest zauważalne, gdy poziomo trzymana różdżka nagle opada.

Poznanie powstawania energii elektrycznej w żyłach wodnych oraz w ludzkim ciele jest bardzo ważne. Istnieją różne teorie na ten temat, między innymi przypisuje się to rozpadowi pierwiastków. Możliwe jest również, że podziemne cieki wodne działają jak przewody elektryczne, gdy przecinają linie sił magnetycznych. W ten sposób wytwarzana jest znaczna ilość energii elektrycznej. Również minerały, zawierające różne składniki, stanowią źródła energii elektrycznej, które mimo przewodzenia przez ziemię są wystarczająco silne, aby połączyć się z sąsiednimi prądami elektrycznymi lub z różdżką znajdującą się na powierzchni ziemi. Nazywa się to zaburzeniem pola ziemskiego.

W ludzkim ciele energia elektryczna powstaje w podobny sposób. Włókna nerwowe i naczynia krwionośne stanowią przewody elektryczne, które przebiegają setki kilometrów przez mózg i inne części ciała, przecinając linie sił magnetycznych Ziemi. Powstawanie energii elektrycznej jest nieuniknione tam, gdzie płynące lub poruszające się substancje przemierzają znaczne odległości z pewną prędkością.

Jeśli różdżka radiestezyjna nie działa u wszystkich osób, to winna jest temu indywidualna zdolność umysłowa. Aby to zrozumieć, należy zbadać efekty hipnozy. Wiadomo, że można opierać się hipnozie. To energia umysłowa jest odpowiedzialna za hipnozę, a także ona sprowadza się do elektronów. Zamiast energii elektrycznej z ziemi, tutaj działa energia umysłowa hipnotyzera, skutecznie wpływając na każdego zdrowego człowieka, o ile nie występuje przeciwstawna energia lub wola.

Jednak ta energia umysłowa różni się od swobodnej, wędrującej energii elektrycznej z wnętrza ziemi. W galwanoplastyce, na przykład, prąd elektryczny, elektrony, zamieniają się w jony, które osadzają metal na przeciwnym biegunie. Można zaobserwować, jak materialne przesunięcia cząsteczek metalu zachodzą. W hipnozie zmieniony stan umysłowy hipnotyzowanego wskazuje na przekaz energii umysłowej (woli i wyobrażeń) lub na własne oddziaływanie umysłowe (autosugestię). Elektrony przenoszą tutaj substancję, którą tymczasowo można nazwać świadomą wolą. Każdy laik widzi, że hipnotyzer jest w stanie narzucić swoją wolę i wyobrażenia innemu człowiekowi za pomocą bioelektrycznego przekazu.

Osoby, u których różdżka radiestezyjna reaguje, posiadają luźną energię elektryczną, podczas gdy u większości ludzi jest ona związana. U tych ostatnich energia ta ma taki charakter umysłowy, że nie może dojść do skutku. Można to nazwać psychicznym związaniem, niezdolnością umysłową, która nie ma nic wspólnego z myśleniem, czy wiedzą. Tę niezdolność można pokonać i uwolnić energię elektryczną tylko za pomocą hipnozy.

Dlatego u każdego zahipnotyzowanego różdżka radiestezyjna reaguje. Różdżka nie jest potrzebna radiestecie, wystarczy, że obejdzie obszar, zaznaczy poszczególne punkty, a następnie wskaże za pomocą wahadełka, gdzie znajduje się woda.

źródło: Die Wünsehelrute. Von Ford. Laissle; „Zentralblatt für Okkultismus” Miesięcznik do badania całokształtu nauk tajemnych, November April 1927.

nazwa niemiecka: „Zentralblatt für Okkultismus” Monatsschrift zur Erforschung der gesamten Geheimwissenschaften, April 1927.