PRZEPOWIEDNIE POLITYCZNE W ŚWIETLE JASNOWIDZENIA

Dr CZESŁAW CZYŃSKI
PRZEPOWIEDNIE POLITYCZNE
W ŚWIETLE JASNOWIDZENIA
WARSZAWA 1933
Wyd. staraniem b. uczniów ś.p. Dr-a. Czyńskiego.

WSTĘP

Przepowiednie zawarte w niniejszej broszurce, zostały spisane przez autora jeszcze w roku 1920 i ogłaszane nie były, a podane do wiadomości jedynie najbliższym uczniom ś.p. D-ra Czyńskiego. I pomimo, iż od chwili tej upłynęło z górą 12 lat, oraz wiele z przepowiedzianych tu wypadków zostało już stwierdzonych, to jednak najważniejsze z nich mają dopiero nastąpić w przyszłości, i ze względu na doniosłe znaczenie ich w dziejach politycznych narodów, uważaliśmy za wskazane ogłosić je drukiem, opierając się na zasadzie, że wolna wola człowieka może złagodzić, lub nawet zupełnie odmienić wyroki przeznaczenia, jeżeli, będąc uprzedzona o niem, karmiczny swój los zwalcza tylko siłami Dobra.

Pod względem treści, wróżby D-ra Czyńskiego są doprawdy niezwykłe i zdumiewające swoją trafnością; stwierdzają też wysoki stopień jasnowidztwa u autora, a co najważniejsze tak trudną do osiągnięcia, umiejętność czytania klisz i orjentowania się w świecie astralnym, gdzie jak wiadomo okultystom klisze te nie znajdują się w jakimś określonym porządku, lub kolejności, lecz przedstawiają jakby splot najrozmaitszych obrazów przyszłych zdarzeń na ziemi; nie jest też oznaczony na nich czas, mających nastąpić wypadków i widzący je może orjentować się tylko podług napływających kolejności i układu ich. Z tej więc przyczyny duchowidz nie może ściśle określić daty zdarzenia, a jedynie jego rodzaj i przybliżone rozmiary.

Różnie też bywa wykładane czytanie losów przyszłych w „Tajemnej Księdze Przeznaczeń”, którą Bóg, w nieskończonej dobroci swojej, odsłania niekiedy godnym oglądania jej; jednak każdy z tych widzących jednakowo słyszy i rozumie głosy ze sfer wyższych, i obcuje z Duchami anielskiemi.

W stanie jasnowidzenia Mag odczytuje przyszłe dzieje świata i, zależnie od stopnia swego duchowego rozwoju, może przenikać wielkie i cudowne tajemnice Wszechświata; lecz tłumaczy je wszak językiem ludzkim, który jest nie dość doskonały, aby móc wyrazić dokładnie treść objawień i wyroków Boskich.

W myśl słów kardynała Bona, że

„w tedy tylko przepowiednia pochodzi z natchnienia Bożego, gdy jest prosta, krótka i sprawdzona”

Pozwolimy sobie zwrócić uwagę czytelników, że z 223-ch przepowiedni politycznych ś. p. D-ra Czyńskiego, ogłoszonych w latach 1910— 1915 *1)

– Wszystkie zostały dokładnie spraw dzonei ci, którzy je pamiętają, zrozumieją i ocenią należycie ważność przepowiedni naszego polskiego maga wróżbity, podanych w niniejszej broszurce.
Pozatem , wypada nadmienić, że blisko półwiekowa dość intensywna praca ś.p. Czyńskiego nad studjowaniem i rozpowszechnianiem wiedzy ezoterycznej, upłynęła na burzliwych falach życia, a w ostatnich latach swego owocnego żywota znieść musiał nawet ordynarne oszczerstwa, rzucone nań ze strony zdecydowanych i czynnych przeciwników idei Martynizm u, którą gorliwie propagował w słowie i piśmie. Pomimo jednak tego, jako prawdziwy Martynista, do ostatniej chwili życia nie występował w obronie swej i ani słowem nie starał się dowodzić nieskazitelności swego imienia, ze spokojem znosząc najzajadliwsze napaści, jakie siły zła rozpętały przeciw ko niemu; zakazał także uczniom występować w swojej obronie, dodając, że „sprawiedliwość należy pozostawić Bogu, nie zaś omylnym sądom ludzkim „.

B. W.

przypisy:

*1 – Przepowiednie te drukowane były w „Kurjerze Łódzkim”, „Kurjerze Warszawskim”, w dziennikach Petersburskich: „Nowoje Wremia”, „Birżewyja Wiedomosti”, „Swiet”, oraz w broszurce p. t, „Zbornik Predskazanij na 1910-11-12 g.‘ , wyd. Suworina 1910 – Petersburg; następnie wydane zostały po polsku w osobnej broszurze, w opracowaniu B. Trebora, (pseud.) pod tyt. „Przepowiednie Polityczne 1914!“, nakładem księg. St. Sadowskiego, Warszawa 1914, ze wstępem Dr-a Papusa i Dr-a Jod‘a (pseud.); wreszcie, późniejsza ich część drukowana była w „Gazecie Warszawskiej” w styczniu r. 1915.

Materiał do pobrania w formacie PDF: przepowiednie_polityczne_w_swietle_jasnowidzenia

TEGOŻ AUTORA
wydane zostały i częściowo pozostają jeszcze w rękopisach, w języku polskim i obcych, następujące prace:

1. O humanitarności – wyd, Kraków, 1886 – wyczerpane.
2. Hypnotyzm i jego działanie lecznicze – wyd. Kraków, 1890.
3. Sztuka przypodobania się mężowi.
4. Grafologja.
5. O najnowszych systemach badań człowieka, z dod. o hypnotyzmie
6. Magnetyzm i hypnotyzm z 12 ilustracjami
7. O Sugestji Hypnotycznej w Pedagogice, z 3 ilustrac.
8. Kilka uwag o nauce języka francuskiego
9. List otwarty do Kornela Ujejskiego
10. Chiromancja
11. Tajemnice Życia
12. Język Międzynarodowy
13. Nowa Grafologja
14. Dokąd Idziemy?
15. Przepowiednie Polityczne 1914,
16. A Imię Jego 44
17. Zakon Martynistów – wyd. po ros. Petersburg, 1910.
18. Ojciec Jan Kronsztacki – wyd. po ros. Petersburg
19. Magiczne poszukiwanie Gilewicza – wyd.po ros.
20. Męki Samobójcy – wyd. po ros.
21. Grafologja (z tablicami) – wyd. po ros.
22. Elementy Sanskryckiego Języka – wyd, po ros.
23. Mateczka Kozłowska — wyd. po ros. — wyczerpane
24. Ja k stać się magiem — wynik 20-to letniej pracy autora w zakresie okultyzmu, wyd. po ros. Petersburg, 1911
25. W jaki sposób rozwinąć w sobie szósty zmysł – wyd. po ros.
26. Chirozofja (z tablicami) – wyd. po ros.
27. Chiromancja — wyd. po ros.
28. Mag ja Praktyczna — wyd. po franc.
29. Hypnotyzm z punktu widz. psych., terapeut. i filozof. — wyd. po franc.
30. Hypnotyzm w lecznictwie — wyd. po franc.
31. Epilepsja i jej leczenie — wyd. po franc.
32. Literatura Francuska — wyd. po franc.
33. Wiedza Magów — wyd, po franc.
34 Leczenie Hermetyczne — wyd. po franc.
35. O Nerwowości i N europatji — wyd. po franc.
36. Kamień Filozoficzny — wyd. po franc.
37. Triomphe de 1‘occultisme — wyd. po franc.
38. Considerations sur le Morphinomanu — wyd. po franc.
39. Considerations sur 1’enseignement de la langue franę.
40. De la langue internationale „Volapuk”, on 3 volum,
41. Resumć de Sciences Occultes — wyd. po franc.
42. Chirognomonie, Physiologie de la main… wyd. po franc.
43. Traitć de Sciences Occultes – wyd. po franc.
44. Seances de Magie avec le medium J. Guzik wyd. po franc.
45. Leczenie Magnetyzmem — wyd. po ang.
46. Curative Results of Mesmerism — druk. w „Preceedigs of the Society for psych, R.
47. Psycho-Therapeutics; on Treatment by Shep ad Suggestion
48. Zagadnienia Hypnotyzmu — wyd. w jęz. bułgarskim wyczerpane.

Pozatem , z prac pomniejszych, drukowane były bardzo liczne artykuły w różnych czasopismach: polskich, rosyjskich, francuskich, włoskich, niemieckich, angielskich i innych, oraz wygłaszane odczyty na tematy związane z naukami okultystycznemi.

PRACE, POZOSTAJĄCE W RĘKOPISACH POŚMIERTNYCH:

49. Ogólny Zarys Okultyzmu.
50. Astrologja, a Wolna Wola.
51. Mistycyzm.
52. Koniec Świata.
53. Miłość — wykład.
54. Alfabet Słoneczny 22 liter Hebrajskich.
55. Określenie Mistrza.
56. Urodzenie — I.
57. Śmierć — II.
58. Tajemnica Ojca i Ducha Świętego — III.
59. Zejście do Piekła, (dalszy ciąg „Męki Samobójcy”).
60. W Niebiosach, (dalszy ciąg „Męki Samobójcy”).
61. Balsamowanie i Pancerz Magiczny, — tłomacz. z franc
62. Martynizm — tłomacz. z Papusa, franc.
63. Kim był Jezus — autentyczne wiadomości jednego ze współczesnych — tłomacz. z oryg. łacińskiego.
64. Tajemnicze siły w człowieku.
65. Prawdziwy „Stary Testament” — rękop. w jęz. franc.
66. Ja k się tworzy myśl; myśli żywe i myśli formy.
67. Dwa Testamenty Wielkiego Mojżesza i testament Boskiego Jezusa Chrystusa.
68. Jezus z Nazaretu z punktu widzenia ezoterycznego.
69. Filozofja Przeznaczenia.
70. W Wiedzy Zbawienie.
71. Kabała — Tradycja Tajemna Wschodu.
72. Ziemia — wykład.
73. Conferance Occultisme — franc.
74. Statut Wolnej, Wyższej Uczelni Nauk, Sztuk i Umiejętności Okultystycznych złożon- Biblioteka Narodowa i Oświaty w r. 1919.