Przepowiednia franciszkanina Ludwika Rocco

Przepowiednia franciszkanina Ludwika Rocco z góry Synaj
z 1849 r. odpisana z księgi watykańskiej (L K. C. 1923 nr 97)

Brat Ludwik Rocco po zwiedzeniu Betlejem i Ziemi Świętej oraz grobu Chrystusa przedsięwziął  jako 92-letni starzec w 1849 r. podróż na górę Synaj, gdzie opuściły go siły i popadł w jakiś stan ekstatyczny, w którym trwał 6 tygodni, Na tydzień przed śmiercią poprosił księży, aby zostali przy nim zapisując wszystko, co im powie z natchnienia Bożego, a co stanie się na pewno w przyszłości. Na krótko przed śmiercią Brat Rocco powiedział:

65 lat po mojej śmierci rozpocznie się wojna morderstwem na Bałkanach, gdzie zostanie zamordowany panujący z domu Habsburgów. Po Austrii wybuchnie wojna z całą siłą niemiecką, która się zakończy po czterech latach. Cesarz niemiecki zabierze pod swoje nogi całą Europę. Bóg dopuści, że odniesie zwycięstwa, a w szczególności siać będzie zniszczenie na zachodzie Belgii, Francji. Tamtędy wojska niemieckie przechodzić będą zostawiając zgliszcza, paląc kościoły. Przekleństwo podwójne spadnie na Niemców. Będą nosić na sztandarach: „Bóg z nami”, lecz będzie to bluźnierstwo, bo rzeczy, które oni czynić będą, staną się podobne czynom Antychrysta. Będzie odnosił zwycięstwa, że zawróci w głowie całemu światu, aby zadośćuczyń pysze, oby większe upokorzenie odpowiadało karze Skarze Pan Bóg Francję i upokorzy za zniewagi Kościoła Świętego i to będzie dopiero początek kary, Niemcy dojdą do stołecznego miasta Francji, potem będą się cofać. Rosję, która się biła z Niemcami strasznie Bóg skarżę, gdyż własnym mieczem karę od swoich od bierze. Car zginie od swoich poddanych. Wszystkie ukoronowane głowy muszą zdjąć koronę. Nikt nie odniesie zwycięstwa zaborczego. Wszystkie małe państwa powstaną. W 90 lat po mojej śmierci w całej Europie wybuchnie bratobójcza wojna, która ogarnie cały świat.

Człowiek mordować będzie człowieka. Z nieba i ziemi ogień wytryśnie z żelazem, krew lać się będzie strumieniami. Najwięcej spustoszenia uczynią żelazne ptaki, które z warkotem skrzydeł pomagać będą walczącym stronom, szerząc zniszczenie, a żelazne smoki obrócą w perzynę całą Europę. Naówczas Słowianie krwią własną wypisywać będą niesprawiedliwości i krzywdy wyrządzone im z narodem ościennym przez Niemców, których do ostatniego upodlenia doprowadzi ich wódz-szaleniec, Żyd z pochodzenia, sprzęgnięty z bratem Antychrystem. Wieźć będzie czterech jeźdźców Apokalipsy przez kraje Europy, szerząc spustoszenie i zagładę kultury. Miliony żołnierzy staną przeciw milionom. Groza tej wojny będzie tak wielka, że wielu ludzi ze strachu rozum postrada. Następstwem wojny będzie głód, mór na ludzi. Nastąpi wreszcie bankructwo, powszechna nędza, jakiej świat nie widział. Do tego stopnia, że wojna sama ustanie z braku środków do jej prowadzenia. Wschód: widzę rzeki krwi pełne, płonące stepy, zwierzęcą trwogę najeźdźców i góry trupów pod śniegami. Na tatarskiej ziemi się zacznie, potem Czarna Dolina. Trzy potęgi, którymi się zdawało, że nikt im się nie oprze, zostaną złamane w kraju, w którym od lat zapomniano o Bogu, radości i śmiechu. Pięć milionów Żydów zostanie wymordowanych, a gdy zdawać się będzie, że grób nad Europą wrota zatrzaskuje, przyroda kierowana ręką Boga przyjdzie na pomoc. [ wówczas oszalały pęd na Zachód, a tam żelazne ptaki wypuszczą swe dzieci. Klęski z ziemi Franków, potem Torgau, Gusten, Bludentz, Rudach, Apoldo. Piękna Italio! Nad tobą płaczę i nad twym losem. Wiele kwitnących miast i zamków padnie w gruzy, najstraszliwsza z rewolucji wygubi połowę ludzi. Część arystokracji, wódz i duchowieństwo zostaną wymordowani, a gdy na Zmartwychwstanie dzwonić będą, Papież będzie uciekał z Watykanu po trupach kardynałów. Wiele synów Germanii tu grób znajdzie. Na wschodzie płomienie zdrady, walka i zbydlęcenie poróżnia rasy. Ziemia, powietrze, woda wspólnym grobem. A gdy żółty najeźdźca wyląduje na ziemi człowieka o żelaznej woli i nogach, jedna z wielkich cór kraju smoka chytrym podstępem rzuci liliową chryzantemę pod nogi swemu narodowi. Nad krajem kwitnącej wiśni chmura ogniem ziejącym obróci w gruzy południe i środek wyspy. Zawładnie nią tubylczy Słowianin. Król ich ubierze płaszcz drewniany. Kraj czarnej pagody zdobędzie końcu swą niepodległość dopomagając szlachetnie swoim byłym władcom, zdobywając przez to ich przyjaźń, a niesiona przez nich pochodnia kultury i miłości ogarnie cały świat. W potopie germańskim jedna Anglia się ostoi, by ponieść kaganiec oświaty przez kraje Europy. Ale za zniewieściałość ukarana zostanie. Mąż tanu, który w swym gadulstwie wszystkie jej zamiary zaradzać będzie, sprowadzi na nią wiele klęsk i oderwą się od niej kraje zamorskie. Wielka Rosja rozpadnie się. Francja odrodzi się po podłościach przez powstanie, na czele którego stanie Galijczyk rodu królewskiego. Prusakom zostanie tyle żołnierzy, ile się mieści pod jednym dębem, niegodnym, aby pamięć została do trzeciego pokolenia. Zostanie im Brandenburgia, a po 18 latach zostanie wymazana z karty Europy, Przy końcu wojny europejskiej czarny lud przyjdzie na pomoc do Polski Gdy liście z drzew padać poczną, z gruzów i popiołów powstanie Polska i dojdzie do znaczenia. Będzie miała króla z prastarego rodu książęcego o wielkim umyśle i duchu. Naród węgierski zniknie z powierzchni ziemi, a języka polskiego będą się uczyć na wszystkich uczelniach świata. Po wojnie wszyscy wrócą do spokoju i porządku, ale pozakrajowe posiadłości od nich się oderwą. Jedynie Czarny Ląd zostanie podzielony między 'Polskę i Anglię. Wielu zdrajców zostanie wygnanych z granic Polski. A potem zabierze się Polak do oczyszczania z Żydów. Najwyżej zaś Bóg wyniesie Polaków, kiedy dadzą światu wielkiego papieża. Pod hegemonią Polski Słowianie połączą się i utworzą własne słowiańskie zachodnie mocarstwo Europy, którego granicami będą: Odra, Nysa, Adriatyk, Morze Czarne, Dniepr i Dźwina. Słowiańska Polska zawrze przyjaźń z wierną Turcją, która na wieki zachowana będzie.

źródło: „Odkryte Sekrety Przyszłości” Stephen Lassare.