Pierścień przeznaczenia Hohenzollernów

Do Muzeum Hohenzollernów trafił teraz interesujący i pełen wspomnień eksponat, pierścień przeznaczenia domu Hohenzollernów. Pierścień ten ma swoją historię, którą opisał tajny archiwista dr Schuster w najnowszym roczniku Hohenzollernów. W Himmelkron koło Bayreuth, gdzie znajduje się kościół markgrabiowskiego domu Bayreuth, w 1750 roku przebywał markgraf Fryderyk z Bayreuth w towarzystwie kamerhery i rotmistrza von Bose.

Razem odwiedzili kryptę przodków. Kilka dni później Bose miał sen, w którym zobaczył otwarty sarkofag zmarłego w 1708 roku markgrafa Christiana Heinricha von Bayreuth i pierścień na jego palcu. Głos kazał mu usunąć ten pierścień, inaczej cała linia markgrabiowska wymrze. Snu nie wzięto na poważnie. Pięć lat później Bose ponownie odwiedził kryptę i zauważył niepozorny pierścień na małym palcu Christiana Heinricha. Przypomniał mu się wtedy sen, ale objawienie senne wzięto pod uwagę dopiero, gdy markgraf Fryderyk Chrystian objął władzę i na początku roku 1759 zapadł na ciężką chorobę. Wtedy Bose ponownie miał ten sam sen. Otrzymał wtedy od ministerstwa bawarskiego polecenie, aby w trosce o przetrwanie rządzącego domu posłuchał głosu ze snu, cicho otworzył kryptę i sarkofag oraz dostarczył pierścień ministerstwu. Tak też się stało. Bose udał się do Himmelkron, zdjął pierścień z palca markgrafa i przekazał go ministrom. Jednak pierścień nie zdołał powstrzymać biegu wydarzeń. Osiem dni później zmarł markgraf, a wraz z nim wygasła męska linia młodszej linii Brandenburg-Bayreuth. Ziemie przeszły na linię Ansbach, która również wkrótce wygasła. W natychmiast sporządzonym w Himmelkron protokole Bosego zapisano ten pierścień przeznaczenia jako złoty pierścień z ametystem otoczonym małymi brylantami, z których jeden wypadł podczas czyszczenia i stoczył się po pokoju proboszcza w Himmelkron. Bardzo zardzewiały pierścień został następnie przekazany do tajnego archiwum na Plassenburgu, a później wraz z odpowiednimi dokumentami trafił do królewskiego archiwum domowego, skąd teraz trafił do Muzeum Hohenzollernów.

źródło: Ein Schicksalsring der markgrällichen Hohenzollern;   „Zentralblatt für Okkultismus” Miesięcznik do badania całokształtu nauk tajemnych, November-Dezember 1917.
nazwa niemiecka: „Zentralblatt für Okkultismus” Monatsschrift zur Erforschung der gesamten Geheimwissenschaften,  November-Dezember 1917.