Od marzenia do odkrycia naukowego

Tytuł Od marzenia do odkrycia naukowego: jak być naukowcem
Przetłumaczona przez Lech Zembrzuski, Wiesław Serzysko
Wydawca Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1967
Liczba stron 456

(cytat, str. 48) Beznadziejna niedoskonałość słów jako przenosicieli informacji jest najboleśniej oczywista, kiedy chcemy wyjaśnić naturę oryginalności. Słowa są symbolami rzeczy, które znamy uprzednio z doświadczenia; istotą oryginalności jest nie być podobnym do czegoś uprzednio doświadczonego.
Słowa kluczowe: symbol, informacje, problemy

(cytat, str. 52) Intuicja jest nieświadomą inteligencją, która prowadzi do wiedzy bez rozumowania lub wnioskowania. Jest to natychmiastowe zrozumienie lub poznanie bez rozsądnego przemyślenia. Intuicja jest iskrą dla wszystkich form oryginalności, przejawów inwencji i pomysłowości. Jest ona błyskiem potrzebnym do połączenia świadomej myśli z wyobraźnią.
Słowa kluczowe: definicja, intuicja

(cytat, str. 69) …. problem może nie dać się dokładnie sprecyzować, zanim nie nagromadzi się wielu danych. Zbieranie faktów przez oryginalne eksperymentowanie oraz przestudiowanie odnośnej literatury musi poprzedzić jasną definicję problemu.
Słowa kluczowe: definicja, problem

(cytat, str. 80) Abstrakcja jest darem pomijania tego co nieistotne w celu wyodrębnienia tego co zasadnicze, umiejętnością wyboru na podstawie wyobraźni wspólnych cech charakterystycznych danych zjawisk, zazwyczaj za pomocą symbolicznego myślenia. Myśl abstrakcyjna jest istotna w matematyce, logice i wszystkich rodzajach uogólnień oraz integracji.
Słowa kluczowe: definicja, abstrakcja

(cytat, str. 86) Termin „obserwacja” obejmuje trzy zasadniczo odrębne czynności: spostrzeżenie, rozpoznanie i zmierzenie. Przez „Spostrzeżenie” rozumiem po prostu stwierdzenie, że dana rzecz tam się znajduje. „Rozpoznanie” oznacza, że oceniamy daną rzecz jako coś poprzednio znanego lub nieznanego – innymi słowy łączymy ją z naszymi wspomnieniami, gdy „zmierzenie” oznacza ilościową ocenę jej cech.
Słowa kluczowe: definicja, obserwacja

(cytat, str. 103) Zbytnie zajmowanie się praktycznymi aspektami badań, bez jakiejkolwiek myśli o problemach podstawowych, jest bezowocne. … Musimy szukać metod, które odpowiadają problemowi, a nie problemów, które odpowiadają metodom.
Słowa kluczowe: problem, zasady, metoda

(cytat, str. 219) Przesadna „specjalizacja” prowadzi do ślepego zaułka: przesadna praca nad metodami rodzi jedynie dalsze metody, nad filozofią nauki – więcej filozofii, nad statystyką – więcej statystyki. To „dążenie do sedna sprawy” bywa zwykle usprawiedliwiowne ostatecznym argumentem świadczącym o niepowodzeniu: przekonaniem, że następne pokolenie dokona czegoś więcej za pomocą metod pracy lub myślenia przez nas rozwiniętych.
Słowa kluczowe: specjalizacja, pomiar, nauka, problemy, metody, wady

(cytat, str. 233) … ogromną zaletą obserwacji, jest fakt, że w odróżnieniu od mechanicznego lub fizycznego oznaczania cech indywidualnych, ujawnia ona niezliczoną ilośc cech przedmiotu badania oraz pozwala na ustalenie wzajemnych zależności między nimi. Obserwacja przedstawia kompletny, naturalny obraz zjawisko, nie zaś ograniczoną liczbę jego odrębnych cech. Im prostsza metoda obserwacji i im mniej zależna od powiększania lub preparowania, tym szerszy i bardziej naturalny jest jej zakres.
Słowa kluczowe: obserwacja, zalety

(cytat, str. 290 – 291) Zrozumienie polega na ustaleniu powiązań pomiędzy poznanymi jednostkami klasyfikacji. Im więcej takich powiązań ustalimy, tym lepiej dane zjawisko zrozumiemy. Stąd niezależnie od rodzaju poznawanego przedmiotu, należy przede wszystkim odpowiedzieć na pytania: z jakich mniejszych jednostek się składa oraz w skład jakie większej jednostki wchodzi. Badania w każdej dziedzinie są mniej lub więcej naukowe w zależności od dokładności, z jaką mogą okreslić te jednostki.
Słowa kluczowe: zasady, analiza, klasyfikacja

źródło: mfiles.pl