Nieskończoność

Być wibracją nieskończonej mocy, to być w harmonii z Nieskończonością. Można to osiągnąć, wypełniając swoje obowiązki zgodnie z własnym przekonaniem, niezależnie od destrukcyjnych opinii innych. Nie prowadząc życia pełnego skrajności, a jedynie podążając „drogą środka”.

Taki sposób życia z pewnością prowadzi do szczęścia. Szukaj i rozpoznawaj dobro, które jest w sercach innych.

Musimy nauczyć się, że ciągła świadomość istotnej jedności każdego życia z Boskim Życiem jest najwyższą z wszelkiej wiedzy, i że otwarcie się jako kanały dla Boskiej Mocy, aby działała w nas i przez nas, jest otwartą drogą do najwyższego osiągnięcia i do najlepszego, co życie ma do zaoferowania.

Nie bój się – nawet śmierci – śmierć to życie, brama do życia. Strach tworzy zamęt – zamęt to statyczny element, który jest dysharmonijny w wibracjach Nieskończoności. Strach otwiera drzwi dla ignorancji.

Żyj sprawiedliwie – „Postępuj z innymi tak, jakbyś chciał, aby oni postępowali z tobą.” Istnieją pewne uniwersalne prawa, które ludzkość musi zrozumieć i przestrzegać, zwłaszcza prawo wibracji, prawa przyciągania i odpychania, oraz przyczyn i skutków wszystkich myśli, słów i czynów.

Zwracaj się ku światłu mądrości, nie po to, by zostać przez nie oślepionym, ale aby dostrzec to, na co pada światło, i zrozumieć źródło tego światła w taki sposób, aby inspirowało cię do wiary.

Ten, kto ma Boga w swoim sercu, zobaczy drugi stopień duchowej drabiny, gdy postawi pierwszy krok. Szczerość jest sugerowanym pierwszym krokiem. Wspinaj się prawdziwie.

Poleganie na innych to unikanie wypełniania własnych obowiązków. Niezależność to osobista ewolucja prowadząca do postępu grupowego. Samowystarczalność to rozwijanie własnej indywidualności.

Powinniśmy powstać, gdy się potykamy, ponieważ nasza siła wyrasta z naszych słabości. Przeszkody to błogosławieństwa w przebraniu. Życie nie byłoby warte życia, gdyby nie było opozycji. Im większa opozycja, tym większa będzie chwała zwycięstwa. Potknięcia uczą mądrości i praw Nieskończoności.

Wszystko, co wchodzi w nasze życie, ma swoje przyczyny w nas samych. Nasze szczęście zależy w dużej mierze od naszych ideałów życiowych, naszej zdolności do radzenia sobie z nieszczęściami, które sami wcześniej wprowadziliśmy do naszego życia, oraz naszej zdolności do dostosowania się do warunków harmonii w obecnych okolicznościach i otoczeniu.

Jeśli twoje życie jest nieszczęśliwe, znajdź przyczynę wewnątrz siebie i wyeliminuj ją, wypełniając powstałą pustkę przyczynami szczęścia, które muszą być, z konieczności, wzniosłe dla siebie i innych.

Czego szuka ten świat? Czy jest tego świadomy, czy nie, szuka uwolnienia od niewoli ego – ego strachu, ignorancji i przesądów. Niektórzy, będąc zaślepieni przez siebie lub innych, podróżują najdłuższą drogą do tego wyzwolenia. Inni, dzięki świadomemu zrozumieniu siebie, poszukują Nieskończoności, zrywają opaski z oczu i kajdany niewoli są rozbijane.

Budujemy od wewnątrz i przyciągamy z zewnątrz. To prawo Ewolucji. Wszystko jest najpierw twórczo wizualizowane w niewidzialnym, zanim ujawni się w widzialnym. Ideał poprzedza rzeczywistość. Duchowa egzystencja wszystkiego poprzedza fizyczne wibracje tego samego. Niewidzialny Świat to sfera Przyczyny, widzialny to sfera skutku.

Życie nie powinno być kształtowane przez domysły lub przypadek, ale przez pozytywną wiedzę, którą trzeba doświadczyć samemu lub przez innych, aby jej prawda mogła zostać sprawdzona. Nie spekuluj – wiedz!

Kiedy ktoś jest słaby, potrzebuje siły woli. Boska wola to Nieskończona siła, którą trzeba być świadomym w chwilach słabości. Szukaj w sobie tej Boskiej woli; jest tam.

Wszystko, co jest dobre, jest Nieskończone. Ponieważ nieskończoność oznacza niezmierzone lub nieograniczone, musimy zrozumieć, że czas, przestrzeń, inteligencja, siła, życie, materia i miłość są wszystkie Nieskończone, ale mają prawa manifestacji, które nimi rządzą, pokazując porządek, rytm i zrozumienie. Mądrość musi mieć źródło – jeśli istnieje w ogóle – tym źródłem jest Nieskończona Inteligencja; podobnie inne istniejące zjawiska i manifestacje mają swoje początki w Nieskończoności. Wielkim centralnym faktem życia jest jedność z Nieskończonym Życiem i mentalna świadomość tego faktu. Bycie świadomym tego faktu to umiejętność postrzegania Prawdy – tej ukrytej, a jednak widocznej egzystencji Nieskończoności.

Ignorancja to ciemność; mądrość to oświecenie. W Księdze Rodzaju czytamy: „I ciemność była nad powierzchnią głębiny.” Później, „I Bóg rzekł: niech stanie się światłość, i stała się światłość,” – oznaczając, że ignorancja lub zamęt wibrowały w źródle „Wód Życia”, czyli egzystencji życia. I Nieskończony Bóg bez początku i końca powiedział, niech stanie się mądrość, i stała się mądrość. Ta mądrość duchowego oświecenia przybrała formy zarówno fizycznej światłości, jak i ciemności, a następnie materialny wszechświat manifestował prawo, porządek i rytm.

Bóg manifestuje się przez człowieka, ponieważ człowiek jest posiadaczem boskich cech istnienia – życia, materii, inteligencji, siły i miłości. Bądź niezmierzony w manifestacji tych cech Boga. W ten sposób będziesz w harmonii z Nieskończonością.

Ewolucja z ciemności do światła to wspomaganie Boga w jego Nieskończonym Planie. Moc pochodzi z wnętrza, dzięki mocy umysłu i operacji myśli. Moc woli przekracza fizyczną świadomość do świadomości duchowej. Jest to prowadzone przez głos ciszy, czyli głos duszy – co to jest głos duszy? – Duchowa świadomość lub Bóg! Słuchaj i bądź posłuszny. Nie zamykaj swego mentalnego ucha, gdy ten głos przemawia.

Im bardziej sympatyczni, mentalnie i duchowo wrażliwi jesteśmy, tym łatwiej kontaktujemy się z harmonijną długością fali Nieskończonej Inteligencji. Być wrażliwym to być spostrzegawczym. Żyj tak, aby zwiększać tę percepcję. Nie pragnij jednej rzeczy, a oczekuj innej. Bo „dom podzielony przeciwko sobie nie może się ostać.” Zrozum swoje pragnienia, a następnie módl się i oczekuj, że to pragnienie się spełni, a tak się stanie.

Wątpliwość i strach to narzędzia ignorancji, bądź pozytywny i walcz z tym „Złem ciemności.”

Niebo lub Wieczna Błogość to pałac z wieloma drzwiami i każdy może wejść w swój własny sposób, jak wybierze. To sprawia, że życie jest bardziej interesujące. Spójrz w swoje serce i umysł i bądź wierny impulsom swojej duszy. To powstrzyma cię przed zbaczaniem z drogi, która prowadzi do jednych z drzwi pałacu Boga. To można nazwać uniwersalną prawdą, bo nic nie jest godne nazwy Prawdy, jeśli nie jest uniwersalne.

Sekret całej ewolucji i sukcesu to zjednoczenie zewnętrznych środków wyrazu z wewnętrzną mocą, niebiańskim dynamem – wibrującym z Nieskończonością. Wymiana słabości i bezsilności na siłę i odwagę; smutku na radość; lęków na wiarę; to dojście do duszowego uświadomienia pokoju, mocy i obfitości – To jest być w harmonii z Nieskończonością.

źródło: „INFINITY”, author ROYAL E. PARKS, THE OCCULT QUARTERLY, April, May, June 1934.