Nauka o oddechaniu

Jog Ramacharaka.
Nauka o oddechaniu
według systemu Hindusów jako klucz fizycznego, umysłowego, duszewnego
i duchowego rozwoju.
Opracował Karol Chobot; rok wydania1921

Przedmowa.

Podajemy niniejszem społeczeństwu polskiemu w pierwszem wydaniu skromni pracę hinduskiego filozofa Bamaoharaki w opracowaniu Karola Chobota, znanego Ghiromsnty warszawskiego, pragnąc przysłużyć si chociaż w drobny sposób do rzuocania garści światła na istot człowieka i na jeden z naj ważniej szych przejawów życia, jakiem jest oddechanie.

Tytuł książki nap ozór nie  mówiący, bo któżby uważał za potrzebne zajmować się jakąś ,,nauką o oddechaniu”, kiedy przecież każdy i tak oddecha bez potrzeby uczenia si dopiero takiej sprawy samo przez  się rozumiejącej!

A jednak – kto z uwagą przeczyta tę książkę –  przekona się dobitnie, że wcale nie umiemy w naturalny sposób oddecchać, i nasze oddechanie jest wypaczoną karykatura oddechania  i powodem wielu chorób, słabości, zaniku sił cielesnych i duchowych i przedwczesnej śmierci!

Nie mamy w ogóle i nie uświadamiamy sobie ważności procesu oddechania; nie wiemy co się podczas oddechania w nas dzieje, co ono powoduje i jak działa i wpływa na nasze zdrowie i siły cielesne i umysłowe. Nie znamy nawet dostatecznie naszych organów oddechowych i ich przeznaczenie i pracę, jaką one wykonują. Zapomnieliśmy i zatraciliśmy zrozumienie, że oddechanie jest owem prawdziwym „duchem żywota”, źródłem zdrowia, siły i życia w ogóle.

O tem wszystkiem poucza nas w niezwykle jasny, prosty, przystępny i przekonywujący sposób niniejsza książka. Kto tę książkę przeczyta, dopiero przejrzy cokolwiek i pozna trochę samego siebie; jemu odsłoni się chociażby mały rąbek tajemnicy Bytu i tą świadomością będzie sowicie nagrodzony i wdzięczny autorowi, który w tak piękny, prosty i serdeczny sposób” podał mu te wielkie Prawdy żywota, około których ślepy i głuchy na około chodził.

Skromna ta, nieoceniona praca tego wielkiego Przyjaciela cierpiącej Ludzkości, zawiera bowiem w krótkim rysie wyczerpujący wykład zasad i warunków utrzymania i  wzmocnieniu zdrowia, spotęgowania sil i zdolności cielesnych i duchowych, uzdrowienia chorób i ułomności fizyczny oh, rozpraszania niepożądanych; szkodliwych i nieczystych myśli, uczuć i pragnień, wpływania na wolę, na nasze żądze i namiętności i gasi charakter – słowem – błogosławione, świadome oddziaływanie na wszystkie przejawy naszego życia ciała, duszy i Ducha i zasilania ich oźywczemi, twórczemi, uzdrawiającemi i wzmacniającemi prądami siły kosmicznej, siły życiodajnej – zwanej według sanskryckiego wyrażenia „praną”.

Każdy człowiek, każda matka i ojciec a przedewszystkiem każdy lekarz, nauczyciel, profesor i ,każdy żołnierz powinien znać zasady i prawidła „Nauki o oddechaniu”. We wszystkich szkołach ludowych, średnich i wyższych i zawodowych powinni jej zasady wykładać i czynnie stosować. Ćwiczenia oddechowe po winne stanowić składową część musztry wojskowej a we wszystkich lecznicach, szpitalach i uzdrowiskach być stosowane i praktykowane jako walny, najskuteczniejszy i najprostszy sposób zwalczania chorób i ich istoty a nie ich zewnętrznych objawów, jednak niestety dzisiejsza medycyna prawie wyłącznie czyni, aby zmniejszyć ten bezmiar cierpienia nieszczęsnej, upadłej i zwyrodniałej ludzkości!

Oby ta praca, skromna stała się źródłem i krynicą zdrowia, siły, radości i szczęścia dla tych niezliczony oh rzesz utrapionych i nawiedzonych boleściami ciała i Ducha, ich lubą Pocieszycielką na ciernistej drodze ich doli i Przewodniczką do lepszej słonecznej przyszłości.

Na koniec nadmieniamy, że uważaliśmy za wskazane dodać na końcu tej książki jedno bardzo ważne ćwiczenie oddechowe, odnoszące się do doświadczenia, czyli tak zwanego „masażu splotu słonecznego” którego wartość i moc uzdrawiającą sami doświadczyliśmy.

Józef Chobot,
wydawca.

pobierz materiał PDF:

 

źródło: Książnica Cieszyńska