Nastrój duchowy

Ten kto zaznajomił się dobrze z teorjami jogów o zmyśle instynktowym i jego władzy nad ciałem fizycznem oraz z działaniem woli na zmysł instynktowy – łatwo zauważy, że stan umysłowy człowieka wywiera silny wpływ na jego zdrowie.

Nastrój umysłowy jasny, wesoły, szczęśliwy, wywołuje normalne funkcjonowanie ciała fizycznego; przygnębienie, melancholja, rozpacz, trwoga, nienawiść, zazdrość i gniew również wywierają wpływ na ciało i wywołują w niem dysharmonję fizyczną i niedomagania czasowe.

Wiemy wszyscy, że wieści radosne i wesołe środowisko wywołują w człowieku apetyt, złe zaś wieści, przygnębiający nastrój otaczających ludzi itd. – przeciwnie, pozbawiają apetytu; wspomnienie jakiejkolwiek ulubionej potrawy wywołuje wydzielanie śliny w ustach, wspomnienie zaś nieprzyjemnego smaku lub widoku może wywołać mdłości.

Nastroje nasze umysłowe lub duchowe odzwierciadlają się w zmyśle instynktowym; ponieważ zaś do tego ostatniego należy bezpośrednia kontrola ciała fizycznego, łatwo zatem zrozumieć, dlaczego stan duchowy odbija się na fizycznych funkcjach ciała.

Przygnębienie wpływa na obieg krwi, którego zmniejszona ilość odbija się znów na każdej części ciała, pozbawiając ją należytego odżywiania. Złe nastroje duchowe niszczą apetyt, wskutek czego ciało nie otrzymuje należytego odżywiania i krew staje się ubogą w produkty pożywne. Z drugiej zaś strony – myśli wesołe i optymistyczne sprzyjają trawieniu, wzmacniają apetyt, dopomagają do obiegu krwi i działają na cały organizm wzmacniająco.

Wielu ludzi sądzi, że poglądy o wpływie umysłu na ciało są tylko pustemi teorjam i okultystów, lecz ludzie interesujący się kwest ją terapeutyki duchowej rozumieją, że teorje owe zbudowane są na faktach autentycznych; niech zajrzą choć raz do dzieł badaczy naukowych. Liczne doświadczenia wykazały, że ciało jest nader czułe na obrazy lub nastroje duchowe i niejeden człowiek zachorował, a inny wyleczył się dzięki zwykłej autosuggestji lub suggestji środowiska. Suggestja zaś jest rezultatem silnego naprężenia umysłu.

Ślina staje się trującą pod wpływem gniewu; mleko m atki zmienia się w truciznę dla dziecka, gdy matka objawia silny gniew lub trwogę. Podczas trwogi lub przygnębienia przestaje wydzielać się sok żołądkowy. Podobnych przykładów można przytoczyć tysiące. Może wątpicie o tem, że chorobę początkowo wywołuje odpowiedni układ myśli? Posłuchajcie tedy świadectwa wielu powag świata zachodniego: „W niektórych częściach Afryki silne wzrusznia natychmiast wywołują. febrę“ – pisze sir Samuel Backer w „Angielskim Przeglądzie Medyczno-Chirurgicznym”. „Cukrzyca jako skutek nagłego wstrząśnienia psychicznego jest prawdziwym czystym typem choroby fizycznej o pochodzeniu niefizycznem”. – Sir B. W. Bichardson w „Discourses”.

„W wielu wypadkach miałem dane do wyrobienia sobie poglądu, że rak jest skutkiem długotrwałych wzruszeń psychicznych” – Sir George Padget w „Lectures”. „Byłem zdziwiony objawem, że pacjenci, którzy mieli zaczątek raka wątroby, uważają za przyczynę tej choroby długotrwały stan rozdrażnienia i wzruszenia. Objawy te zdarzyły się zbyt często, aby uważać je za prosty przypadek” – Murchi. „Wielka ilość wypadków raka zwłaszcza w piersi lub macicy, została wywołana przez wzruszenia psychiczne” Dr. Snow w „The Lancet”.

Dr. Willkes opowiada o wypadkach żółtaczki, wywołanych przez stan umysłowy. Dr. Churton w „British Medical Journal” przytacza wypadek żółtaczki wskutek wzruszenia. Dr. Mackenzey przytacza kilka wypadków niebezpiecznej anemji wskutek wstrząśnienia umysłowego.

Hunter opowiada, że „podniecenie emocjonalne było już dawniej uważane za główną przyczynę anginy”. Wysypki na skórze zawrze następują pod wpływem silnych natężeń umysłowych. Niektórzy ludzie mają skłonności do wysypek jak również do raka, epilepsji i monomanji, pod wpływem przyczn duchowych. Rzecz godna podziwu, że kwestja cierpień fizycznych wskutek wpływów umysłowych – jest jeszcze tak mało zbadana.

Richardson. „Doświdczenia moje wykazały, że emocje, rozdrażnienie, złość i przygnębienie wytwarzają w organizmie osad niekiedy nadzwyczaj skodliwy; i naodwrót, wzruszenia przyjemne i szczęśliwe wytwarzają produkty chemiczne o własnościach odżwczych, które pobudzają komórki do żywej energji”. – Halmar Gates.
Dr. Huck Thewk w słynnem swem dziele o chorobach nerwowych, napisanem jeszcze, zanim kwestja leczenia psychicznego zaciekawiła świat zachodni, przytacza liczne wypadki chorób powstałych wskutek trwogi: „obłąkanie, paraliż, żółtaczka, wczesna siwizna, wyłysienie, wypadanie zębów, choroby macicy, egzema i liszaje”. Stwierdzony również jest fakt, że podczas epidemji chorób zakaźnych, trwoga przed zarażeniem często wywołuje wypadki zapadnięcia na daną chorobę, i nawet śmierć przy stosunkowo słabym przebiegu choroby. Staje się to zupełnie zrozumiałe, gdy przypomnimy sobie, że choroby zaraźliwe łatwiej czepiają się ludzi, mających już obniżony zapas energji życiowej i następnie, że trwoga i emocje podobne również obniżają stopień żywotności ludzkiej. Istnieje już wiele wspaniałych dzieł, rozpatrujących lę kwestje tak, że nie widzimy potrzeby zatrzymywać się nad nią dłużej.

Cała filozoija jogów dąży do wywołania w swych uczniach spokojnego nastroju umysłu, pogody, tężyzny i absolutnej nieustraszoności; zalety owe odbijają się w ich stanie fizycznym. Spokój duchowy i nieustraszoność przychodzi jogom łatwo i bez żadnych wysiłków z ich strony. Temu zaś, kto nie osiągnął jeszcze owego spokoju, pomoże do wywołania należytego spokoju duchowego ciągła myśl o nim i powtarzanie słów obliczonych na to, by utrwalić w myśli odpowiedni obraz duchowy.

Zalecamy wam często powtarzać słowa: „spokojny, wesoły, szczęśliwy“ i wnikać w sens tych słów jak najczęściej. Staraj się zastosować znaczenie tych wyrazów w życiu, a przyniesie ci to wielki pożytek zarówno pod względem umysłowym jak i fizycznym oraz przygotuje twój umysł do przyjęcia wyższej prawdy duchowej.

źródło: JOGI RAMA – CZARAKA “HATHA-JOGA” NAUKA JOGÓW O ZDROWIU FIZYCZNEM I O SZTUCE ODDYCHANIA, Warszawa 1922