Myśl

Cały świat szuka pomyślności dla siebie, którą nazywa czasami szczęściem, a mimo wszystko wielu z tych, którzy szukaj ą z takim samozaparciem ciągle przechodzi obok klucza do tego szczęścia.

Zwykłym kluczem do doskonałego szczęścia z nieodłączną mocą w nim zawartą, jest samokontrola i skorygowanie siebie. Jest to bardzo łatwe do osiągnięcia, gdy nauczymy się tej prawdy, że człowiek sam w sobie jest Obecnością „JAM JEST” i Inteligencją, która kontroluje i zarządza wszystkim.

Wokół każdego człowieka jest cały świat myśli, stworzony przez niego. Wewnątrz tego mentalnego świata jest nasienie, Obecność Boga, „JAM JEST„, które jest jedyną Obecnością działającą we Wszechświecie i rządzące całą energią. Energia ta może być zintensyfikowana ponad swoje granice przy pomocy świadomej działalności człowieka.

Wewnętrzna Boska Obecność może być porównana z nasieniem brzoskwini. Świat myśli, który ją otacza podobny jest do miąższu owocu. Miąższ reprezentuje nie tylko świat mentalny stworzony wokół człowieka, ale i uniwersalną substancję elektroniczną, która zawsze czeka na uaktywnienie przez świadome decyzje człowieka, aby urzeczywistnił jej widoczną formę, o jaką mu chodzi lub której pragnie.

Bezpieczną drogą prowadzącą do zrozumienia i stosowania tej świadomej władzy jest ta, która przychodzi przez samokontrolę. Co chcę powiedzieć przez słowo „samokontrola?”

Po pierwsze – uznanie Inteligencji „JAM JEST” jako jedynej aktywnej Obecności!

Po drugie -świadomość tego, że nie istnieją granice czy ograniczenia dla mocy używania jej, a

Po trzecie – ludzie otrzymując wolną wolę i swobodę działania tworzą w otaczającym ich świecie to wszystko, na czym skoncentruje się ich uwaga.

Nadszedł w końcu moment, kiedy wszyscy powinni zrozumieć, że myśl kształtuje władzę twórczą, największą jaka istnieje w tym życiu i tym Wszechświecie. Jedyną formą używania tej władzy wypełnionej myślo-uczuciem, którą nazywamy BOGIEM W DZIAŁANIU jest stosowanie samokontroli i samopoprawy, dzięki któremu szybko możemy osiągnąć zrozumienie, w jaki sposób kierować i używać tej potęgi myśli bez żadnych ograniczeń. Gdy człowiek osiągnął wystarczającą samokontrolę, może utrzymywać swoją myśl skoncentrowaną przez dłuższy czas na jakimś życzeniu, wiedząc, że Obecność „JAM JEST” jest tą, która myśli, czyli Bogiem w Działaniu, wtedy może zwizualizować lub urzeczywistnić to czego chce lub potrzebuje. Nie znaczy to, że nie można myśleć o innych rzeczach, bo jeśli by tak było, to w jaki sposób zrealizowalibyśmy tysiące obowiązków, które spadają na nas codziennie? Chodzi o to, że powinno się stale pamiętać o tym że niezmiennie jest to BÓG lub Obecność „JAM JEST” z całą swoją władzą, która działa urzeczywistniając nasze życzenia.

Posłuchaj dobrze, już dowiedziono na tysiące sposobów, że efekt danej rzeczy nie może przynieść szczęścia. Jedynie przez zrozumienie przyczyny która działa, człowiek staje się mistrzem lub panem swego świata.

Samokontrolę dokonuje się myśląc i mówiąc równocześnie prosto w twarz wszystkiemu co pojawia się i jest nieharmonijne: „O nie! To nie może być prawdą, ponieważ moje „JAM JEST” jest doskonałe. Wymazuję więc wszystko, co jest źle wykonane przez mój ą zewnętrzną świadomość i nie akceptuję niczego innego tylko przejawioną doskonałość”. I co wtedy się dzieje? Wtedy szczerze otwierasz się na wejście Boga, „JAM JEST„, a On naprawia wszystkie zewnętrzne uwarunkowania.

Mówi Saint Germain: „Drogi uczniu, gdybyś mógł zrozumieć tę świetność, która przejawia się w tobie, kiedy afirmujesz w ten sposób swoją samokontrolę nad działalnością zewnętrzną, podwoiłbyś wszystkie wysiłki, aby zdobyć tę samokontrolę i mistrzostwo nad każdą zewnętrzną wypowiedzią. W ten sposób pozwalamy Wielkiej Obecności „JAM JEST” wyzwolić swą Moc w naszej świadomości i działać na zewnątrz.

A teraz usuniemy z umysłów drogich uczniów poczucie czasu, przestrzeni i odległości.

Klucz, który otwiera wejście do wszystkich wyższych poziomów tkwi w prostocie oraz zdecydowanej samokontroli. Każdy uczeń powinien przypomnieć sobie tę wielką prawdę, że: „Gdzie jest twoja świadomość, jesteś ty” i że „JAM JEST” jest we wszystkim.

Świadomość, że istnieje przestrzeń, odległość i czas jest tylko tworem człowieka. Przejście przez cieniutką zasłonę która oddziela świadomość od twojej całkowitej władzy i wewnętrznego działania jest tylko sprawą stanu świadomości, czyli myśli i uczuć. Ci, którzy czynią wysiłki, aby osiągnąć Światło, żyją stale w tych wyższych poziomach. Piękno tych poziomów przechodzi wszelkie wyobrażenia. Kiedy wejdziesz w nie świadomie i z własnej woli, zobaczysz, że wszystkie rzeczy tam stworzone są tak namacalne, jak którakolwiek z tutejszych budowli.

Afirmując: „JAM JEST Władzą całko witej Samokontroli utrzymanej na zawsze”, będzie wam łatwiej zdobyć takie mistrzostwo. Uczniowie powinni stać się świadomi tego, że gdy zaakceptuj ą działanie Obecności „JAM JEST„, nikt nie będzie mógł mu przeszkodzić lub go zakłócić w żaden sposób. Wiedząc, że nie ma czasu ani przestrzeni ma się dostęp do poznania wieczności.

Aby wejść całkowicie świadomie w sferę wyższą niż świat fizyczny, należy jedynie dostosować lub zmienić swoją świadomość. Jak to zrobić? Wiedzieć, że już tam jesteś świadomie.

Afirmuj często: „Przez Władzę Kręgu elektronicznego, który stworzyłem wokół siebie, nie może mnie dosięgnąć ani zwątpienie ani lęk. Z zadowoleniem biorę Berło mojego „JAM JEST” i kroczę zdecydowanie po każdej z Wyższych Sfer, w które chcę wejść i utrzymuję jasną i doskonałą pamięć wszystkiego co w nich robię”.

Przez tę praktykę szybciej znajdziesz nieograniczoną wolność i doskonałą szczęśliwość działania w każdym planie czy sferze, którą sobie wybierzesz.

Uświadomienie sobie rzeczy, które są na tysiąc lat przed nami jest tak samo łatwe, jak podejście do półki i sięgnięcie po książkę, która tam leży. Dla ludzi, wielką przeszkodą w osiągnięciu wolności stanowi ogrom złudzeń i ogólna wiara w czas i przestrzeń.

Ci, którzy popadli w wielkie rozczarowanie widząc, że bogactwo i zewnętrzne skutki posiadania dóbr materialnych nie mogą przynieść szczęścia, rozumieją to wielkie błogosławieństwo, jakie znajdują w każdym twórczym zamyśle i we własnej mocy, która daje im wielkie szczęście, doskonałą wolność i panowanie nad sobą.

Kiedy uczeń zrozumie, że to na czym koncentruje swoją uwagę przylepia się do niego, staje się nim, albo że on staje się tym z całą intensywnością jaką w to włożył, zobaczy jak wielką wagę ma utrzymywanie uwagi z dala od wszystkiego co destruktywne w ludzkim doświadczeniu. Naucz się wywoływać w takich momentach Ukochaną Obecność „JAM JEST” zanim skoncentrujesz swoją uwagę na rzeczach destruktywnych.

Dyskutowanie i komentowanie wad przyjaciół, znajomych czy rodziny wprowadza te wady w naszą własną świadomość a oprócz tego wzmacnia je. To właśnie jest skoncentrowaniem się na rzeczach destruktywnych i wchłonięciem ich w siebie.

Fakt, że istnieją na świecie czarni magowie (czarownicy), lub że istnieją pewne dzieci Boga, które źle steruj ą oraz skażaj ą elektroniczną energię, która do nich napływa z ich Obecności „JAM JEST” nie jest powodem, zezwalającym na koncentrowanie naszej uwagi na tym fakcie, tylko dlatego, że o tym wiemy. Dla nas najważniejsze jest swobodne utrzymywanie uwagi skoncentrowanej na własnej samokontroli skłaniającej do zatrzymania się na tym, co nas interesuje.

Mało ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że gdy przypominają sobie czy rozpatrują jakiś negatywny i destrukcyjny przypadek lub gdy rozpamiętują po raz nie wiadomo który, że ktoś skrzywdził ich w jakiś sposób, nagrywają i odtwarzają ten incydent w swojej świadomości brudząc ją i prowokując tego skutki, do kilkakrotnego powtórzenia.

A ja chcę nagrać w umysłach uczniów, że głupotą jest pozwolić się zaburzać rzeczywistym czy wyimaginowanym działaniom świadomości zewnętrznej, ponieważ gdy się już wie, że „JAM JEST jedyną Wszechmocną Obecnością, która działa w moim Umyśle, Ciele i świecie”, to nie może być zaburzonym przez żadne zaburzenia świata zewnętrznego. Należy wiedzieć, że jest się całkowicie uodpornionym na kłopoty i zaburzenia pochodzące z umysłu innych, nieważne, co chcieliby nam zrobić.

Gdy ktoś zda sobie sprawę z tego, że własne myśli i uczucia mogą wyprodukować wszystko czego potrzebuje, poczuje się wolnym od pragnienia bogactwa i wszystkiego, co świat zewnętrzny może ofiarować.

Zapewniam was, że nie istnieje świat „nadnaturalny”. Gdy spacerujemy po wyższym poziomie od naszego, staje się on tak realny i prawdziwy jak nasz. Jest to po prostu inny stan świadomości. Aby cię pocieszyć powiem, że za sto lat będzie już sporo osób, które potrafią używać kosmicznych promieni do oczyszczania i ochraniania swych domów a gdy nie będą czuli potrzeby śledzenia mody tworzonej przez idee komercyjne, z promieni kosmicznych utkają takie swe okrycia „z jednej nici i bez szwów”.

Wielu uczni pyta mnie dlaczego mistrzowie ze swoimi wszystkimi twórczymi mocami wolą żyć w skromnych pokoikach. Wyjaśnienie jest proste. Większa część ich działań odbywa się na wyższych poziomach, skąd kierują wielkimi promieniami Światła dla błogosławieństwa ludzkości, ze swoich domów Światła i Mądrości tak pięknych i transcedentalnych jak i niewidzialnych dla tych, którzy jeszcze zajmują ciała fizyczne. Gdyby uczniowie mogli to zrozumieć, uniknęliby wielu pomyłek i mieliby więcej czasu na praktykowanie Wielkiej Obecności „JAM JEST„.

To doprowadziłoby ich do stanu transcedentalnego, który spala pożądanie bogactw świata zewnętrznego, które są jedynie śmieciem w porównaniu z wrodzoną mocą twórczą istniejącą w każdym. Każdy może zmaterializować moc transcedentalną przez samokontrolę i mistrzostwo. Pytam ciebie, drogi uczniu, dziecko Jedynego Boga; czy nie warto użyć najszczerszego wysiłku skoro wiesz, że nie możesz przegrać? Weź w rękę berło twej Wielkiej Twórczej Mocy i uwolnij się na zawsze z tych więzów i ograniczeń, które od lat torturują ludzkość. Zapewniam ciebie, że każdy kto wysili się z całej mocy, aby zdobyć berło i takie mistrzostwo, otrzyma pomoc jakiej będzie potrzebował.

Ten kto zrozumie swe twórcze zdolności, powinien wiedzieć, że może stworzyć wszystko co zechce, bez względu na swą częstotliwość wibracji w Świetle czy w jakimkolwiek innym zagęszczeniu, które zechce utrzymać.

Wiesz, że masz zdolności przesyłania myśli z jednego krańca świata na drugi w jednej sekundzie, tak samo jak możesz zmienić myśl ze stanu Światła na o wiele większy stan zagęszczenia, choćby tak wielki jak w żelazie. To pozwala tobie zrozumieć, że to co robisz w każdej chwili, świadomie i dobrowolnie, możesz zrobić z o wiele większą mocą, jeśli skoncentrujesz się świadomie, utrzymując uwagę na tym, co chcesz przejawić.

Fakt, że nie zmaterializowałeś niczego ze stanu niewidzialnego w widzialny jest tym, co wywołuje w tobie zwątpienie i irytuje ciebie. Tak będzie do dnia, w którym dokonasz małej materializacji, bo dopiero wtedy twoja odwaga i zaufanie wyjdzie na jaw i w przyszłości nie będziesz miał nic przeciw temu, aby materializować to co zechcesz. Uwaga jest kanałem przyciągającym Wielką Energię, która napływa by się przejawiać.

Ludzkość przez wieki budowała mury ograniczeń. Teraz nadszedł czas, aby je zburzyć i rozpuścić w każdy możliwy sposób. Na początku, aby to osiągnąć, potrzebne jest zdecydowanie, ale kiedy człowiek już wie, że Władza „JAM JEST” jest tą, która działa, wie również, że nie może przegrać. Na zewnątrz należy tylko utrzymywać uwagę skoncentrowaną na przedmiocie, który chce się uczynić widocznym. Człowiek koncentruje się i nagle jest zaskoczony tym, że żył tyle czasu bez używania tej mocy.

Długość promienia, który się oddziela od rzeczywistej substancji lub skondensowanego Światła kontrolowana jest przez świadomość tego, który go używa. Jeżeli ta świadomość wznosi się wysoko, promień jest wielki.

KLEJNOT ŚWIATŁA” pozostaje na razie w swoim transcedentalnym stanie doskonałości. Klejnot ten jest zgęszczoną substancją tak jak diament, szmaragd lub rubin, ale jest uwarunkowany przez tego, który go używa. Jeżeli częstotliwość wibracji jest niska klejnot lub kamień straci swój blask a gdy myśl jest transcedentalna, ten drogocenny kamień staje się bardzo błyszczący (Każdy „Klejnot Światła” – każdy kamień szlachetny – reprezentuje wysoką aktywność Boskiej Substancji. Ogień im bardziej jest intensywny tym większą ma Moc oczyszczającą. Złoto nie wymaga żadnego elementu ani się nie jednoczy z innym. Wszystkie metale i stopy przylepiają się do niego. Dzieje się tak ponieważ złoto jest czystym elementem. W każdym działaniu, w którym występuje ogień następuje moment, w którym płomień staje się czerwony, ponieważ czerwień uwalnia zanieczyszczenia).

Kiedy jesteś już prawdziwym uczniem, który osiąga Światło, musisz wypełnić wszystko, co znajduje się w twoim otoczeniu wartością Obecności „JAM JEST„, bez względu na to jaki ma wygląd.

Jeżeli lęk powoduje w tobie obecność zaburzającą, to ty jesteś za to odpowiedzialny, ponieważ jeżeli byłaby jakaś obecność zaburzająca, a ty wypełniłbyś ją Obecnością „JAM JEST„, przekonałbyś się, że nie mogłaby tobie przeszkadzać. Nie istnieje nic innego, tylko jedna energia, a we właściwym momencie, w którym uznasz w niej Obecność „JAM JEST„, przekwalifikujesz tę działalność w doskonałość.

Oczekiwanie jest potężną oceniającą świadomością. Intensywne oczekiwanie jest czymś wspaniałym! zawsze się przejawia. Człowiek przez wiele wieków tworzył zasłonę, która zakrywa transcedentalne sfery. Teraz, skoro sam j ą stworzył, zdrowy rozsądek mówi mu, że to on właśnie może rozpuścić tę zasłonę.

Potężne promieniowanie wyszło uczniom naprzeciw; promieniowanie, które będzie utrzymywane do czasu, aż przyjmą tę pracę, którą tu podyktowano. Trudność przekazywania prostoty, zdolności i pewności, dzięki którym zamysł może się zmaterializować przy pomocy twórczych myśli i uczuć, jest sprawą, o której należy medytować. To rozpuści myśl! „Czy potrafię?” a na jej miejsce wstawi „JA MOGĘ” i „JAM JEST„. Do każdej afirmacji lub zarządzenia dodajcie, że chcecie zachować pamięć wszystkich doświadczeń i osiągnięć.

Jeżeli uczniowie będą w stanie harmonii, od czasu do czasu otrzymaj ą oświecenie, które da wszelkie im potrzebne zaufanie. Trzymajcie się mocno swoich zamiarów i wiedzcie, że jakakolwiek wiedza, której będziecie potrzebowali dojdzie do was natychmiast.

Kiedy pozwalasz, aby twoja uwaga skoncentrowała się na czymś, pamiętaj, że w tym momencie dajesz temu władzę działania w twoim świecie, czyli że nie może istnieć w nim pozór czy jakaś wartość, która by nie była tą, którą ty sam stworzyłeś.

źródło: fragment z książki “ZŁOTA KSIĘGA” SAINT GERMAIN