Metody hipnozy cz I

Hipnoza jest bardzo stara. Różnorodne praktyki wywoływania stanów hipnotycznych są udokumentowane już w starożytności. Również w średniowieczu zachodnim i w okresie renesansu niektórzy mężczyźni zdobyli wielką sławę dzięki określonym metodom wpływu psychicznego. Nie zamierzamy tutaj pisać historii hipnotyzmu. Historie będą omawiane tylko w zakresie niezbędnym do zrozumienia klasycznych metod wywoływania stanów hipnotycznych. Rozwój tych metod jest w dużej mierze zależny od historycznego rozwoju teoretycznych badań nad hipnotyzmem.

Możemy wyróżnić trzy główne fazy:

 1. Szkoła, która pod wpływem nauk Mesmera uważała, że niewidzialne fluidum wnika do ciała i wpływa na organizm, powodując specyficzne stany hipnotyczne.
 2. Szkoła, która tłumaczyła hipnozę jako bezpośredni wpływ żywych lub martwych obiektów na układ nerwowy, przy czym szczególną rolę odgrywa zmęczenie.
 3. Aktualnie dominująca teoria, że hipnoza powstaje wskutek psychicznego wpływu, poprzez sugestię lub autosugestię.

Klasyczne metody hipnozy to w szczegółach jedynie warianty tych trzech szkół. Współczesny hipnotyzm wywodzi się z mesmerzyzmu. Pierwotne metody hipnozy są więc ściśle związane z praktykami mesmeryzmu.

Na pierwszym miejscu musimy wspomnieć Markiza Amand-Marc de Puysegur (1751-1825), który uważany jest za odkrywcę somnambulizmu. Puysegur zasługuje na szczególne uznanie ze względu na swoje magnetyczne kuracje, które przyniosły mu wielką sławę. Na jego posiadłości w Busancy stał potężny wiąz, który markiz magnetyzował, co pozwalało na uzdrawianie licznych chorych nawet pod jego nieobecność. Drzewo magnetyczne, często wspominane w literaturze mesmeryzmu, tłumaczy również rzekome cudowne uzdrowienia mające miejsce w wielu miejscach pielgrzymkowych, wykorzystywane religijnie i dogmatycznie.

Dla historii rozwoju hipnotyzmu ważne jest nazwisko Lafontaine, ponieważ eksperymenty tego magnetyzera były bezpośrednią inspiracją dla badań szkockiego lekarza dr. Braida, które doprowadziły do powstania nowoczesnego hipnotyzmu. Charles de Lafontaine urodził się w 1803 roku w Vendôme (Loir-et-Cher) i zmarł w Genewie w 1888 roku. Jako magnetyzer cieszył się dużą sławą i prowadził publiczne wykłady demonstracyjne we Francji, Włoszech, Anglii i Szwajcarii. W Anglii w 1841 roku dr Braid uczestniczył w jego pokazach, co zainspirowało go do stworzenia teorii hipnozy. Lafontaine stosował klasyczne metody mesmerystów podczas swoich publicznych eksperymentów, które zmodyfikował, wykonując oprócz zwykłych długich pociągnięć liczne krótkie ruchy wokół głowy pacjenta.

Warto również wspomnieć o technice hipnozy wprowadzonej przez dr. Esdaile’a, która w swojej istocie jest magnetyczna. Dr James Esdaile był naczelnym lekarzem angielskiego szpitala w Hooghly, w pobliżu Kalkuty, w Bengalu. Osiągał tam zaskakujące wyniki lecznicze dzięki mesmerycznemu leczeniu. Jego metoda została opisana w 1845 roku w głośnej książce „Mesmerism in India and its practical application in Surgery and Medicine”, która doczekała się drugiego wydania w 1902 roku w Chicago. Metoda dr. Esdaile’a polegała na tym, że po 15-20 minutach magnetyzacji pacjenta za pomocą długich pociągnięć, był on zastępowany przez asystenta, który kontynuował magnetyzację przez taki sam czas. Kiedy pierwszy asystent się zmęczył, wchodził do akcji drugi, trzeci itd., aż pacjent zapadał w magnetyczny sen. Ten rodzaj „krzyżowego magnetyzmu” był podobno niezawodny i żaden pacjent nie był odporny na magnetyczny wpływ na dłuższą metę. Dr Esdaile przeprowadził liczne operacje w magnetycznym śnie, jednak napotykał wielki opór; prasa medyczna bojkotowała go, a operowanych uważano za oszustów.

Sama ta metoda nie jest nowa, ponieważ już Hufeland zwykł traktować swoich pacjentów na zmianę przez dwóch magnetyzerów. Metody te, które ostatecznie mają na celu wyczerpanie fizycznej odporności pacjenta, osłabienie go i wprowadzenie w stan snu przez zmęczenie, nie mogą być traktowane jako dowód na rzecz czysto fizycznej teorii fluidu Mesmera i są bardzo bliskie metodzie hipnozy wprowadzonej przez dr. Braida, w której zmęczenie odgrywa niebagatelną rolę.

Stopniowe wyłanianie się hipnotyzmu z mesmeryzmu jest naukowo bardzo interesujące. To zdumiewające, jak z mesmeryzmu wyłoniło się coś zupełnie innego, co w istocie było jednak tym samym. Dr. Braid jest słusznie uważany za właściwego twórcę nowoczesnego hipnotyzmu. Mało wiadomo o jego życiu. Dr James Braid urodził się około 1795 roku w Rylaw House w Szkocji i zmarł 25 marca 1860 roku w Manchesterze. Z zawodu był chirurgiem i cieszył się szczególną reputacją ze względu na swoje umiejętności w trudnych operacjach oczu.

Braid osiągnął również znakomite wyniki jako neurolog. Był zdecydowanym przeciwnikiem mesmeryzmu i uważał, że zjawiska te opierają się na oszustwie. Był przekonany, że wszystko to jest wynikiem zmowy między magnetyzerem a osobą poddawaną eksperymentowi. Na naleganie swoich przyjaciół Braid uczestniczył 13 listopada 1841 roku w publicznych pokazach Lafontaine’a. Już podczas drugiej sesji zwrócił szczególną uwagę na fakt, że magnetyzowani nie byli w stanie utrzymać otwartych oczu. Szybko doszedł do wniosku, co powoduje to zjawisko, lecz zachował swoje przypuszczenia w tajemnicy, dopóki nie mógł ich potwierdzić własnymi eksperymentami. Był przekonany, że długotrwałe i intensywne wpatrywanie się paraliżuje centra nerwowe oka i jego przyległości, co powoduje zaburzenie równowagi w samym układzie nerwowym. Braid przypisał te stany zaburzeniom nerwowym, które Lafontaine wywoływał przez magnetyzm. Zainteresował się tymi zagadnieniami i rozpoczął własne eksperymenty.

Najpierw eksperymentował w swoim domu z młodym mężczyzną, którego poprosił, aby uporczywie wpatrywał się w otwór butelki. Butelka była tak umieszczona, że wpatrywanie się w nią wymagało znacznego unoszenia powiek, co znane jest z tego, że męczy nerwy i mięśnie oczu. Faktycznie, powieki młodego mężczyzny opadły, oczy zaczęły łzawić, głowa opadła, a z lekkim stęknięciem zapadł w głęboki sen. Braid powtórzył ten sam eksperyment ze swoją żoną. Po kilku minutach wpatrywania się w otwór butelki, jej powieki również opadły i zasnęła. Nawet spadła z krzesła i groził jej histeryczny paroksyzm. Tego samego wieczoru przeprowadzono trzeci eksperyment. Braid zawołał swojego służącego, którego często wykorzystywał do przygotowywania leków, i wyjaśnił mu, że aby osiągnąć pewne chemiczne doświadczenie, wymagana jest jego intensywna uwaga. Nakazał mu więc uporczywie wpatrywać się w otwór butelki. Po kilku minutach, mimo widocznego oporu, służący zapadł w głęboki sen. Następnie przeprowadzono ostatni eksperyment z młodym mężczyzną, który przyniósł te same rezultaty.

W dalszych eksperymentach Braid zmienił procedurę, ponownie eksperymentując z tym młodym mężczyzną, trzymając go za oba kciuki i nakazując mu intensywnie patrzeć w jego oczy; ostatnio, i ponownie z pozytywnym wynikiem, eksperyment został powtórzony jedynie poprzez wpatrywanie się Braida. Te zaskakujące sukcesy skłoniły Braida do sformułowania swojej teorii, że długotrwałe wpatrywanie się, absolutny spokój i przede wszystkim pełna koncentracja wywołują zaburzenie równowagi w ośrodkach mózgowych i rdzeniowych, co wpływa na pracę serca i oddychanie.

W Manchesterze, Rochdale i Liverpoolu, dr Braid wygłaszał wykłady o swoich odkryciach i na życzenie wprowadzał wielu swoich słuchaczy w stany hipnotyczne. Prosił najbardziej niewierzących i sceptycznych kolegów o udział w jego eksperymentach i ich wszechstronne sprawdzenie. Swoje doświadczenia opublikował w dziele „Neurypnologie: or the rational of nervous sleep, considered in relation with animal magnetism” (Londyn 1843). Z neurypnologii lub neuro-hipnologii dr Braid wyprowadził słowo neuro-hipnotyzm, z którego powstało powszechnie używane określenie hipnotyzm. W 1846 roku Braid opublikował pismo „The Power of the Mind over the Body”, w którym zmierzył się z teorią odyczną Reichenbacha i na podstawie własnych eksperymentów udowodnił wielkie znaczenie, jakie wyobraźnia ma dla percepcji. Wszystkie późniejsze prace, które ukazały się w latach 1852-1855, nie rozszerzyły znacząco „Neurypnologii” i nie zmieniły jej zasadniczo; omawiają ważne fakty dotyczące leczenia hipnotycznego i jego skuteczności, ale nie zawierają nowych myśli i poglądów.

Metody hipnozy Braida mają wyraźną analogię z od dawna stosowanymi na Wschodzie metodami wprowadzania w stany medytacyjne lub ekstazy, ponieważ wiadomo, że indyjscy fakirzy osiągają ten cel, koncentrując się na czubku nosa, podczas gdy buddyści koncentrują się na własnym pępku.

W XIV wieku greccy mnisi z Góry Athos zwykli koncentrować się na własnym pępku, aby poprzez ekstazyjne wizje ujrzeć „światło Góry Tabor”.

Dr Liebengen zmodyfikował technikę hipnozy Braida w następujący sposób: ustawił się z boku osoby poddawanej eksperymentowi, położył prawą dłoń na jej głowie i nakazał jej stale wpatrywać się w czubek swojego kciuka, który znajdował się na wysokości nasady nosa. Dopiero w 1859 roku metoda Braida została spopularyzowana we Francji przez dr. Eugene’a Azama. Zachęcony przez jednych, wyśmiewany przez innych, Azam podjął własne próby hipnotyczne, aby udowodnić prawdziwość nauk Braida. Dzięki wsparciu profesora Broca, wybitnego paryskiego chirurga i fizjologa, zainteresował hipnotyzmem „Académie des Sciences” w Paryżu. Hipnotyzm jednak pozostał czysto akademickim zagadnieniem i nie znalazł zastosowania w praktycznej medycynie.

Dopiero Donato zainteresował hipnotyzmem szersze kręgi. Donato, właściwie Alfred Edouard d’Hondt, urodził się w 1840 roku w Chenee w prowincji Liège i zmarł w 1900 roku w Paryżu, niemal zapomniany. Donato pochodził z artystycznej rodziny i początkowo był iluzjonistą. Swoimi eksperymentami hipnotycznymi w paryskich teatrach wzbudził w 1876 roku ogromne zainteresowanie. Pokazy te odbywały się zawsze przy pełnych salach i przez wiele tygodni były głównym tematem rozmów w Paryżu. Ten niezwykły sukces przyciągnął uwagę mediów, a szczególnie magika Carmelli, który chciał przedstawić Donato jako oszusta. „Donatyzm”, jak wtedy nazywano te niezwykłe zjawiska, zainteresował nie tylko szeroką publiczność, ale także był bezpośrednią przyczyną, że renomowani lekarze zaczęli badać zjawiska hipnozy. Prawdopodobnie to właśnie od tego momentu rozpoczęły się słynne badania Charcota.

Donato działał w następujący sposób: stawał przed osobą poddawaną eksperymentowi z rękami skrzyżowanymi na piersi i prosił ją, aby również skrzyżowała ręce i mocno przycisnęła dłonie do jego, jednocześnie patrząc mu intensywnie w oczy.

Po kilku minutach zazwyczaj osiągano stan fascynacji. Donato następnie wywoływał całą gamę stanów hipnotycznych poprzez sugestię. Opublikował on pracę „La lumière sur le magnétisme, ses défenses et ses ennemis” (Neuchâtel 1888). W 1886 roku wydał także czasopismo „Le Magnétisme”, które jednak zniknęło po pierwszym roku. Donato współpracował również z iluzjonistą, hipnotyzerem i czytającym w myślach Pickmannem (1857-1925), który w 1893 roku odnosił wielkie sukcesy na paryskich scenach swoimi pokazami hipnotycznymi, działając w podobny sposób jak Donato.

Dr Jean-Martin Charcot (1825-1893), profesor na wydziale medycyny w Paryżu, był głową tak zwanej „paryskiej szkoły”, która próbowała tłumaczyć zjawiska hipnozy jako wynikające z bodźców fizycznych. Charcot uważał, że sugestywność jest chorobliwą predyspozycją. Jako dyrektor szpitala Salpêtrière, Charcot głównie polegał na pacjentkach z tej instytucji do badań nad zjawiskami hipnozy, co wyjaśnia podstawowy błąd jego teorii. Charcot zaliczał hipnozę do nerwic i twierdził, że tylko osoby histeryczne są podatne na hipnozę. Odrzucając wszelki wpływ psychiczny, Charcot uważał, że metale i magnesy mają bezpośredni wpływ hipnogenny na układ nerwowy oraz że poprzez skupienie wzroku, unoszenie powiek lub głaskanie czoła można wywołać różne stadia hipnozy.

Charcot i jego szkoła starali się osiągnąć hipnozę głównie przez wywołanie wstrząsu. Próbował wprowadzać histeryczne pacjentki Salpêtrière w sen poprzez gwałtowne i nagłe bodźce zmysłowe. Często kierował nagły, bardzo jasny strumień światła w oczy osoby poddawanej eksperymentowi, która wcześniej znajdowała się w ciemnym pomieszczeniu, lub nagle uderzał w gong za głową ofiary. Innym razem nagle podtykał pod nos pacjentki butelkę z silnie pachnącą substancją (amoniakiem). Te brutalne metody oraz fakt, że pracował z pacjentkami histerycznymi, tłumaczą, dlaczego Charcot dochodził do błędnych wniosków. W tym kontekście odsyłamy do tomu IX jego „Oeuvres complètes” (Paryż 1890). Teoria Charcota została niemal całkowicie zapomniana po jego śmierci w 1893 roku.

Dr Jules-Bernard Luys, późniejszy główny lekarz szpitala Charité w Paryżu, był uczniem Charcota i do pewnego stopnia podzielał jego poglądy na hipnozę. Do wywoływania hipnozy używał małego lustra, które obracało się za pomocą mechanizmu zegarowego, i które osoba poddawana eksperymentowi musiała intensywnie obserwować. Dr Luys opublikował kilka prac o hipnotyzmie.

Znany okultysta dr Papus (dr Gerard Encausse) przez pewien czas był asystentem dr. Luysa w szpitalu Charité i opublikował książkę „Magie et l’Hypnose” (Paryż 1897). Wspólnie z dr. Luysem wydał pracę „Du transfert à distance à l’aide d’une couronne de fer aimantée d’états neuropathiques variés d’un sujet à l’état de veille sur un sujet à l’état hypnotique” (Clermont 1891), utrzymaną w duchu prac Charcota. (Ciąg dalszy nastąpi.)

źródło: Die Methoden der Hypnose quellenmäßig dargestellt. Von Ernst Hentges; „Zentralblatt für Okkultismus” Miesięcznik do badania całokształtu nauk tajemnych, Oktober 1932.


“Mesmerism in India and its Practical Application in Surgery and Medicine” to książka autorstwa Jamesa Esdaile’a, który żył w XIX wieku. Jest to jedno z niewielu dzieł, które szczegółowo omawia temat mesmeryzmu, zwłaszcza jego zastosowanie w Indiach. Książka stanowi fascynujący przegląd tej kontrowersyjnej i nieudowodnionej teorii, który z pewnością zainteresuje czytelników zainteresowanych nietypowymi procedurami medycznymi1.”


“Neurypnology: or, The Rationale of Nervous Sleep Considered in Relation with Animal Magnetism” to książka autorstwa Jamesa Braid’a, brytyjskiego chirurga i pioniera w dziedzinie hipnozy. Wydana w 1843 roku w Londynie, jest jednym z pierwszych dzieł, które szczegółowo omawiają mesmeryzm (zwany również mesmeryzmem) w kontekście medycznym.

Oto kilka kluczowych informacji na temat tej książki:

 1. Autor: James Braid (1795–1860) był lekarzem i chirurgiem. To właśnie on wprowadził termin “hipnoza” (od greckiego słowa “hypnos” oznaczającego sen) do nauki.
 2. Treść książki:
  • Braid opisuje swoje badania nad mesmeryzmem, który był popularny w tamtym okresie. Mesmeryzm to teoria związana z magnetyzmem zwierzęcym, a także zjawiskiem hipnozy.
  • Autor analizuje przypadki, w których mesmeryzm został zastosowany w praktyce medycznej, szczególnie w chirurgii.
  • Książka zawiera liczne przykłady udanych zastosowań mesmeryzmu w leczeniu różnych chorób.
 3. Wpływ na rozwój hipnozy:
  • Prace Braid’a miały duży wpływ na rozwój hipnozy jako dziedziny naukowej.
  • Jego badania pomogły oddzielić hipnozę od mistycyzmu i zjawisk paranormalnych, przyczyniając się do jej akceptacji w medycynie.
 4. Dostępność:


“The Power of the Mind over the Body” to praca autorstwa Jamesa Braid’a, brytyjskiego chirurga i pioniera w dziedzinie hipnozy. Wydana w 1846 roku, książka stanowiła eksperymentalne dochodzenie w naturę i przyczyny zjawisk przypisywanych przez Barona Reichenbacha i innych “nowemu nieodczuwalnemu” (ang. “new imponderable”). Oto kilka kluczowych informacji na ten temat:

 • Teoria mesmeryzmu: W czasach, gdy Mesmer i jego zwolennicy publicznie promowali teorie związane z magnetyzmem zwierzęcym, Braid wprowadził nowoczesny termin “hipnoza”. W swojej pracy przypisywał zjawiska całkowicie mocy umysłu nad ciałem.
 • Badania nad magnesami: Braid eksperymentował z magnesami, a także innymi obiektami, w kontekście stanów przypominających trans lub hipnozę. Efekty, takie jak zmiana temperatury, mrowienie, drętwienie, skurcze mięśniowe, katalapsja palców czy ramion, były obserwowane u pacjentów.
 • Potęga umysłu: Braid podkreślał, że jego eksperymenty potwierdzają zdolność umysłu do wywoływania określonych zjawisk oraz intensyfikowania istniejących w mniejszym stopniu, zarówno spontanicznie, jak i za pomocą wysiłków pacjenta.

Książka ta jest fascynującym świadectwem badań nad hipnozą i mocą umysłu w kontekście zdrowia i ciała12.


powrót do => Metody hipnozy cz II

powrót do => Metody hipnozy cz III