Metaskopika

Sztuka odgadywania przyszłości człowieka ze zmarszczek czoła.

Siedem głównych zmarszczek rysuje się na czole od jednej skroni do drugiej. Pierwsza najwyższa znajduje się pod panowaniem Saturna; druga zależną jest od planety Jowisza; trzecia od Marsa; czwarta od Słońca; piąta od Wenery; szósta od Merkurego; nad siódmą najbliższą brwiom panuje księżyc.Linje te, gdy są małe, słabo zaznaczone, oznaczają człowieka słabego, do krótkiego życia przeznaczonego. Linje połamane, poprzerywane, nierówne, oznaczają choroby, kłopoty i nędzę. Natomiast linje równe, piękne i wyraźnie zaznaczone, świadczą o istotnym rozumie, dobrym usposobieniu, długiem i szczęśliwem życiu.

Należy jednak nie zapominać, że następstw  nie można wyczytywać z czoła pooranego troskami I pracą, wyorane pracą zmarszczki muszą być uważane za dowód odwagi i wytrwałości. Brak linji Saturna wskazuje brak opatrzności we wszelkich nieszczęśliwych wypadkach, które z nią są związane. Linja Saturna na środku czoła oznacza niespokojne życie; linja ta dobrze wyżłobiona onacza dobrą pamięć, Wytrwałą cierpliwość, wiodąca do szczęścia i majątku.

Zmarszczka Jowisza połamana oznacza – wielką głupotę, jeżeli zaś jest niewidoczna, to niekonsekwencję i średnią zamożność. W przeciwnym razie można wnioskować o zaszczytach i szczęściu, które są następstwem zawsze sprytnego postępowania.

Linja Marsa połamana oznacza umysł nierówny, człowiek skromny, łagodnego usposobienia, zmarszczek tych nie posiada wcale. Śmiałość, gniew, gwałtowność uwydatnia silne zarysowanie tej linji. Brak linji Słońca oznacza skąpstwo, połamane I nierówne linje słoneczne są znakami wietrznika, który raz bywa chytry i skąpy, to znowu dobroczynny i szczodrobliwy; silne wyciągnięte linje słoneczne wskazują umiarkowanie, zamiłowanie do zbytku i skłonność do uszczęśliwienia drugich. Bardzo ważne są zmarszczki Wenery ze względu na ich wpływ na obyczaje. Bardzo widoczne są u ludzi skłonnych do miłości, zbytku i rozrzutności; połamane i nierówne mają ludzie, którzy potrafią  się wyrwać z objęć zmysłowych rozkoszy i powracają czasami do rozumu. Męźczy na taki mógłby być wierny obowiązkom małżeńskim, gdyby małżonka, uposażona wdziękami potrafiła się dłużej w sercu utrzymać!

Na nieszczęście bywa on skazany na bezżeństwo, gdyż nie posiada dostatecznej siły, do zadośćuczynienia obowiązkom wstrzemięźliwości. Te linji niema zupełnie człowiek zimny i bezduszny, ten mógłby bez trudu być nawet mnichem, czystość nie byłaby żadną jego zasługą, gdyż nie dręczą go żadne pokusy.

Linją Merkurego odznaczeni są ludzie, obdarzeni szczęśliwą siłą wyobraźni talentem poetyckim i artystycznym, darami wymowy i przemawiania do tłumów. Linja Merkurego łamie się na twarzy każdego człowieka, który wprawdzie może prowadzić rozmowę i zastosować się do tonu towarzystwa, ale nie posiada zalety przyjemnego zabawiania i nie wzniesie się nigdy po nad poziom mierności.

Linji Merkurego nie posiada zupełnie człowiek ograniczony, pozbawiony wyobraźni i daru wymowy. Ostatnia nakoniec zmarszczka, leżąca ponao brwiami, zależna od Księżyca, jeżeli jest wyraźną, wskazuje temperament zimny, nastrój melancholijny, Natomiast linja ta, połamana i nierówna, jest skutkiem naprzemian wesołego i smutnego nastroju. Kto linji tej wcale nie posiada, bywa miłym towarzyszem, oddanym wyłącznie rozrywkom i miłości.

Krzyż na linji Wenery obiecuje mężczyźnie dwoje dzieci przed ślubem; takiego samego podarunku niechaj spodziewa się dziewczyna, chociażby znaczek ten zarysował się na czole bardzo niewyraźnie. Krzyż na linji Merkurego posiadają ludzie sztuki i nauki, zajmujący się wydawaniem dzieł, które ich narażą na niebezpieczeństwo, może nawet utratę życia.

Młody człowiek, posiadający na czole dwie poziome, równoległe linje, ma niezawodnie znak że się ożeni dwukrotnie – ba! trzy – cztery – i więcej razy, jeżeli tych linji ma większą ilość!

Taką samą ważność ma tego rodzaju znak dla dziewczyny, chociażby był bardzo niewidoczny; dziewczę siedm razy wyjdzie za mąż, jeżeli ma na czole siedm takich linij.
Kształt litery C na czole, powyżej linji Saturna, jest związany z nadzwyczajną pamięcią.
Litera C nad linją Marsa znamionuje – odwagę i siłę cielesną.

C nad linją Wenery obiecuje złe postępowanie w historyjkach miłosnych. C nad linją Merkurego oznacza wichrowaty, warjacki umysł. Ludzie, którzy szybko się rozczarowują i są żądni zemsty, posiadają C między brwiami. Zwyczajnie są to awanturnicy, pojedynkowicze, bokserzy, zawsze gotowi sprawy swoje załatwiać bójką i awanturą; małżonkowie obdarzeni tym znakiem biją się między sobą.

Na polu chwały, w wielkiej walce, umrze ten, kto między brwiami na linji Księżyca ma widoczny znak X.

Zupełnie inne znaczenie ma ten znak, jeżeli widnieje pod literą U, gdyż w ślad za nim idą zepsute obyczaje, prowadzące do smutnego końca, Bez kłopotu i pracy zdobędzie szczęście ten kto na środku czoła, na linji Słońca, ma znak czworoboczny lub trójkąt. Znak ten na końcu tej linji, zapewnia wielki spadek. Położony z prawej strony – nieprawnie zdobyte bogactwa.

Wody niechaj wystrzega się ten, kto, na jakim kolwiek miejscu czoła, ma obok siebie położone trzy C, zagraża mu bowiem śmierć na wodzie. Dwie od oczu na obie strony czoła wybiegające linje są przepowiednią procesu i więzienia wróżą zaś ciężkie więzienie, jeżeli przecinają linję księżyca.

Figury koliste bywają groźbami chorób ocznych jeżeli leżą po prawej stronie czoła na linji Księżyca; położone po prawej stronie przepowiadają stratę jednego oka, po lewej – ślepotę w późnej starości. Figura podobna do Y po prawej stronie czoła stoi w związku z cierpieniami reumatycznemi, które niejednokrotnie utrudniają chodzenie.

Mały, ale ważny znaczek, podobny do 3 oznacza baty; na linji Słońca znamienuje bankructwo, lub podobne wydarzenie, które pociągnie za sobą utratę majątku.
Na linji Wenery oznacza niewierność żony.
Na linji Merkurego – przeznaczenie zostania księdzem lub uczonym prawnikiem. W pierwszem razie pobożni zapewnią ci szczęście, w drugim przegrany proces uczyni cię bogatym.

Mała wreszcie 3 na linji Księżyca przestrzega, żebyś unikał kradzieży, jeżeli nie chcesz zginąć w więzieniu.

Znak V ma żołnież, który zostanie kapralem. Kto na linji Słońca i Saturna ma znak II, temu grozi prześladowanie z powodu przekonań politycznych. Kształt litery P przestrzega przed skutkami nadużycia. Najlepszy z tych znaków zachowaliśmy na koniec tego rozdziału. Litera M lub znak mniej lub więcej do niej podobny oznacza z całą pewnością szczęście i talenty, spokojne sumienie, pomyślność w miłości, dobrobyt, ogólny szacunek, śmierć sprawiedliwego, wogóle wszystkie dary fortuny, których życzę wszystkim moim czytelnikom.

źrodło: Kabała Fizjonomiczna