Medyumizm intelektualny

Najbardziej rozpowszechniony typ postrzeżeń medyumicznych dotyczy t. zw. intelektualnej grupy objawów medyumicznych.

Wymienimy zasadnicze typy.

1. Medya mówiące.

Zbiera się towarzystwo z kilku osób złożone, wśród nich jest i medyum. Osoba ta niejako samorzutnie zapada w pewnego rodzaju stan letargiczny – coś w rodzaju snu hypnotycznego – lecz nie wywoływanego sztucznie – jak hypnoza, lecz dobrowolnie – mniej więcej coś w guście autohypnozy.

Po pewnym czasie przemawia.

Uczestnicy twierdzą, że przemawia w imieniu pewnych osób z poza ich kola, ewentualnie pod wpływem suggestyjnym tychże osób. Między nimi znajdują się osoby przedstawiające się jako te lub owe osoby zmarłe, dając się poznać uczestnikom seansu, którzy ich za ich życia znali, za pomocą najrozmaitszych wspomnień z czasów, gdy wspólnie czas z sobą spędzali…

2. Medya piszące.

Scenerya o tyle odmienna, że obywa się często bez transu, czyli omówionego wyżej stanu letargicznego. Przed medyum kładą papier, kilka ołówków. Jeden z nich bierze medyum do ręki i zaczyna pisać. Dalsza tendencya tożsama co i wyżej i wyjaśnienie
rzeczy analogiczne.

3. Doświadczenia spodeczkowe.

Na arkuszu papieru pisze się litery R, B, C…, cyfry 0, 1, 2…, znaki pisarskie różne i niektóre pojedyncze słowa często używane: tak, nie, wątpię…

Ten papier przypina się do stołu, a na nim kładzie się spodeczek z kreską. Medyum kładzie rękę na nim. Po pewnym czasie przychodzi to w ruch, podczas którego kreska wskazuje na pojedyncze litery, z których składa się słowa, ze słów zdania… Dalsza tendencya jak wyżej.

4. Doświadczenia inne.

W miejsce spodka bierze się drewniany trójkąt.

5. Stoliki wirujące.

Kilka osób wraz z medyum siada za stołem. Po pewnym czasie stół zaczyna się poruszać, przechylać i uderzać nóżkami o podłogę. I tu stosuje się znaki umówione:

  • Jedno uderzenie znaczy „nie“;
  • dwa uderzenia znaczą „wątpię”;
  • trzy uderzenia znaczą „tak“;
  • cztery uderzenia znaczą „dyktować alfabet”;
  • pięć uderzeń znaczy „osłabić światło” itd.

Alfabet dyktuje się w tern sposób, że jeden z uczestników wygłasza litery A, B, C…, oczywiście w powolnem, a przynajmniej nie bardzo szybkiem tempie. Przy potrzebnej literze stół uderza. Z liter ustawia się słowa, zdania…


celem uzupełnienia:  TADEUSZ KUTZ DOŚWIADCZENIA SPIRYTYSTYCZNE (STOLIKI WIRUJĄCE )


źródło: fragment książki “Problemat Życia Pozagrobowego”, Dr. ŁUCYAN BOTTCHER DOCENT c. k. SZKOŁY POLITECHNICZNEJ, rozdział “Medyumizm intelektualny.”, Lwów okolo 1913