Lucis Trust – Trójkąty

TRÓJKĄTY

Trójkąty są formą służenia ludziom, którzy wierzą w skuteczność potęgi myśli. Pracując w zespole trzech osób, kładą podwaliny właściwych stosunków pomiędzy ludźmi, tworząc sieć światła i dobrej woli, która otacza cały świat.

CELE

Świat ma swe duchowe przeznaczenie. U podłoża ewolucji istnieje wieczny Zamiar, zwany przez nas Planem Bożym.

Każdy, kto reaguje na potrzeby ducha, może własną drogą i we własnym otoczeniu współdziałać z wypełnianiem Planu Bożego.

Plan ten działa poprzez ludzkość. To my odpowiedzialni jesteśmy za zrozumienie Planu Bożego i wyrażanie jego sensu i znaczenia w naszym życiu codziennym.

Trójkąty dopomagają Bożemu Planowi, działając w następujących celach:

Aby ukształtować właściwe stosunki pomiędzy ludźmi i szerzyć wśród nich dobrą wolę oraz zrozumienie, tj. światło.

Aby podnieść poziom ludzkiej świadomości i przemienić umysłowy i duchowy klimat naszej planety.

Aby umacniać i popierać na całym świecie działalność wszystkich ludzi dobrej woli – mężczyzn i kobiet.

Aby stworzyć zbiornik idei i myśli oraz służyć źródłem natchnienia dla praktycznych i konstruktywnych działań, podejmowanych w imię dobra ludzkości.

PROGRAM

Trójkąty spełniają swe zadanie, łącząc ludzi dobrej woli w duchowej służbie, która przekracza wszelkie przedziały i zapory rasowe, wyznaniowe, klasowe, ekonomiczne i polityczne przekonania.

Trójkąty stwarzają sieć światła i dobrej woli opinającą glob ziemski, który stanowi przewód dla twórczych i duchowych energii. Energie te są środkiem praktycznego współdziałania ze sobą w porozumieniu i harmonii dla wszystkich ludzi dobrej woli.

Dążą do tego przez:

 • Zachęcanie ludzi dobrej woli do zawiązywania nowych trójkątów, służenie im pomocą i objaśnieniami na czym polega praca oraz dostarczanie odpowiedniej lektury.
 • Publikowanie biuletynu – biuletyn ten jest edukacyjnym służeniem działalności Trójkątów i jest wysyłany do wszystkich członków i innych zainteresowanych mężczyzn i kobiet dobrej woli.
 • Redagowanie innych publikacji o treści duchowej i wychowawczej.
 • Zachęcanie do zawiązywania innych komórek służenia, w których łączyć się mogą ludzie dobrej woli po to, aby w praktyczny sposób służyć światu.
 • Pomaganie w organizowaniu dorocznego Dnia Wielkiej Inwokacji.

JAK DZIAŁAJĄ TRÓJKĄTY

Ludzie coraz bardziej uznają potęgę konstruktywnych myśli. Siłę te można użytkować do służenia w skali światowej dla celów duchowych, o ile tylko każdy z nas będzie się starał zrozumieć duchowe potrzeby świata.

Trójkąt jest zespołem trzech osób, łączących się myślą w kilkuminutowej medytacji o charakterze pozytywnie-twórczym. Osoby te nie muszą mieszkać w tej samej miejscowości, mamy bowiem wiele trójkątów międzynarodowych.

Każdy z członków trójkąta codziennie łączy się w kilkuminutowym skupieniu z pozostałymi członkami trójkąta lub trójkątów, wzywając energie światła i dobrej woli oraz wyobrażając sobie spływ tych energii poprzez trójkąt i jego wierzchołki oraz ich spływ w ogólną sieć trójkątów, złożoną z poszczególnych trójkątów i otaczającą cały glob. Równocześnie odmawiają oni Wielką Inwokację, dopomagając przez to tworzyć przewód, którym energie miłości i światła spływać mogą w ciało ludzkości.

Praca ta zajmuje zaledwie kilka minut i można dla niej znaleźć zawsze czas, nawet w dniu najbardziej przeciążonym zajęciami. Nie jest rzeczą konieczną, aby członkowie trójkątów pracowali o tym samym czasie; gdyż raz już trójkąt został zbudowany i działa, ożywiać go może każdy z członków.

Ludzie dobrej woli, chętni to pracy po wyżej określonych liniach, którzy uznają potrzebę służenia światu, zapraszani są do współdziałania w medytacji Trójkątów. Nie ma innych wymagań, ani też składek członkowskich. Potrzeby materialne związane z wydawnictwem biuletynów Trójkątów, zaspakajane są wyłącznie z darów członków i sympatyków.

Wielka Inwokacja

Wielka Inwokacja jest modlitwą całego świata. Przetłumaczona na przeszło pięćdziesiąt języków i dialektów, jest odmawiana przez wszystkich członów Trójkątów. Wyraża ona pewne zasadnicze prawdy, które ludzie uznają jako wrodzone i naturalne, a mianowicie:

Istnienie podstawowej Inteligencji, którą nazwaliśmy Bogiem;

Istnienie Bożego Planu we Wszechświecie, którego pobudzającą siłą jest Miłość;

Uznanie, iż wielka Indywidualność, zwana przez chrześcijan Chrystusem, Nauczycielem Świata, zstąpiła na ziemię i stała się wcieleniem tej miłości po to, abyśmy mogli zrozumieć iż Miłość oraz Inteligencja są wynikiem Woli Boga. Wiele religii świata wierzy w Nauczyciela Świata. Jest On wśród nich znany jako Maytrea, Iman Mahdi lub Mesjasz;

Prawdę, iż Boży Plan może się jedynie wypełnić przez samą ludzkość.

 

Wielka Inwokacja

Z punktu Światłości w Umyśle Boga
Niech światło spływa na umysły ludzi.
Niech Światło zstępuje na Ziemię.

Z punktu Miłości w sercu Boga
Niech miłość spływa do serc ludzi.
Niech Chrystus powróci na Ziemię

Z ośrodka, gdzie jest znana Wola Boga
Niech zamiar wiedzie małą wolę ludzi,
Zamiar, który znają Mistrzowie i któremu służą.

Z ośrodka zwanego przez nas rasą ludzi
Niech się wyłoni Plan Miłości i Światła
Kładąc pieczęć na wrotach gdzie przebywa zło.
Niech Światło, Miłość i Moc przywrócą ten Plan na Ziemi.

OM   *   OM   *    OM


From the point of Light within the Mind of God
Let light stream forth into the minds of men.
Let Light descend on Earth.

From the point of Love within the Heart of God
Let love stream forth into the hearts of men.
May Christ return to Earth.

From the centre where the Will of God is known
Let purpose guide the little wills of men
The purpose which the Masters know and serve.

From the centre which we call the race of men
Let the Plan of Love and Light work out
And may it seal the door where evil dwells.
Let Light and Love and Power restore the Plan of Earth.
OM OM OM


DWANAŚCIE PUNKTÓW O TRÓJKĄTACH

Praca Trójkątów jest prosta, lecz ma głęboko duchowe znaczenie. Dla wyjaśnienia i odsłonięcia zasadniczej prostoty tej pracy, pożytecznym będzie ustalenie następujących dwunastu punktów dotyczących Trójkątów.

 

 1. Czym są Trójkąty?

Trójkąty są działalnością, która stwarza i utrzymuje w działaniu sieć światła i dobrej woli, opasującą cały świat.

 1. Dlaczego sieć?

Sieć składa się z powiązanych ze sobą nici przewodnich, poprzez które płyną duchowe energie światła i dobrej woli (miłości w działaniu), wzywane przez członków trójkątów.

 1. Dlaczego trójkąt.

Trójkąt jest jedną z podstawowych figur geometrycznych (tworzących obwód) i jest duchowym symbolem trzech aspektów Boskości. Trzy osoby mogą działać jak zespół, tworzyć powiązane ze sobą trzy punkty, przez które przepływa duchowa energia.

 1. Z czego składa się sieć?

Sieć ta jest utworzona z pasm świetlistej substancji myślowej, przez którą krąży energia dobrej woli.

 1. Jak tworzy się sieć?

Sieć ta jest utworzona i utrzymywana codzienną pracą każdego z członków Trójkątów, który wzywa duchowe energie i posługuje się twórczą siłą myśli.

 1. Jak jest wykonywana praca?

Każdy poszczególny członek trójkąta(ów) łączy się w myśli i dążeniu z pozostałymi dwoma członkami trójkąta(ów), bacząc by życiodajne energie i światła dobrej woli przepływały od punktu do punktu. Następnie kieruje on spływ energii w całość sieci, jasno wyobrażając sobie promieniującą sieć Trójkątów na całym świecie, której częścią jest (są) własny(e) trójkąt(y) i wypowiada w skupieniu i z silną intencją słowa Wielkiej Inwokacji.

 1. Dlaczego posługujemy się Wielką Inwokacją?

Użytkowanie jej ogniskuje a zarazem wyzwala dostępne nam duchowe energie, czyli ożywia całą sieć.

 1. Jaki winien być motyw przyłączenia się do Trójkątów? Motywem winno być służenie światu, nie korzyść osobista.
 2. Jak rozrasta się sieć, (a) ilościowo i (b) jakościowo?
 • Każdy członek trójkąta(ów) jest odpowiedzialny za pobudzanie zainteresowania tą pracą u innych ludzi dobrej woli i zawiązywanie nowych trójkątów celem umocnienia i rozszerzania sieci.
 • Magnetyczna i promienna działalność Trójkątów uzależniona jest od duchowego wkładu w całość każdego indywidualnego trójkąta, a ta z kolei zależy od regularności codziennej pracy każdego z członków trójkąta(ów).
 1. Jak utrzymuje się trójkąt?

Członkowie trójkątów pozostają w styczności ze sobą dzięki korespondencji, a tam gdzie to jest możliwe, i osobistego kontaktu celem utrzymania trójkąta jako żywej, aktywnej jednostki w całości sieci.

 1. Kto może być członkiem Trójkątów?

Wszyscy rozumni ludzie dobrej woli, gdziekolwiek są bez różnicy rasy, religii, kasty czy koloru skóry są w tej służbie sieci Trójkątów.

 1. Czy trójkąty są ruchem religijnym?

Trójkąty nie są związane ani ograniczone żadną wielką religią świata. Są one działaniem duchowym, które obejmuje ludzi wszelkich wiar.

Działanie Trójkątów jest więc aktem służenia ludzkości. Członkowie Trójkątów podejmują ją w duchu współpracy i niesamolubnego służenia po to, by pobudzać i umacniać przepływ energii światła i dobrej woli przez świat.

 Trójkąty są jedną z działalności LUCIS TRUST zarejestrowanego w roku 1922 w Stanach Zjednoczonych, a następnie w Wielkie Brytanii, Holandii, Niemczech i Szwajcarii. Ma on swych przedstawicieli w innych krajach. Nadzór nad nimi sprawuje Międzynarodowa Rada Powiernicza.

Działalność jego obejmuje również Szkołę Arkanów, spółkę wydawniczą Lucis Publishing Company oraz ruch Dobrej Woli Świata.

 

Sieć Trójkątów pokrywa cała kulę ziemską i obejmuje następujące kraje:

 

Algierię

Angolę

Arabię Saudyjską

Argentynę

Australię

Austrię

Bangladesz

Barbados

Belgię Benin

Bermudy

Birmę

Boliwię

Bośnię-Hercegowinę

Botswanę

Brazylię

Bułgarię

Burkina Faso

Cejlon

Chile

Chorwację

Cypr

Dahomej

Danię

Egipt

Ekwador

El Salwador

Estonię

Etiopię

Fidżi

Finlandię

Francję

Gambię

Ghanę

Gibraltar

Granadę

Grecję

Grenlandię

Hiszpanię

Holandię

Hong Kong

Indie

Irak

Iran Irlandię

Islandię

Izrael

Jamajkę

Japonię

Jordanię

Jugosławię

Kamerun

Kanadę

Kenię

Kolumbię

Kongo

Koreę

Kostarykę

Lesotho

Liban

Liberię

Libię

Litwę

Luksemburg

Madagaskar

Malaje

Malezję

Maltę

Mauritius

Meksyk

Montenegro

Myanmar

Namibię

Nepal

Niemcy

Nigerię

Nikaraguę

Norwegię

Nową Zelandię

Pakistan

Panamę

Papuę Nowej Gwinei

Paragwaj

Peru

Polskę

Portugalię

Puerto Rico

Republikę Czeską

RPA

Republikę Słowacką

Rosję

Rumunię

Senegal

Serbię

Sierra Leone

Słowację

Słowenię

Sri Lanka

Sudan

Syrię

Szwajcarię

Szwecję

Tajlandię

Tanzanię

Togo

Trinidad i Tobago

Turcję

Ugandę

Ukrainę

Urugwaj

USA

Wenezuelę

Węgry

Wielką Brytanię

Włochy

Wybrzeże Kości Słoniowej

Zair Zambię

Zimbabwe


Celem uzupełnienia przeczytaj też materiał:  Medytacja Transmisyjna

Literatura Trójkątów dostępna jest w następujących językach: angielskim, duńskim, francuskim, hiszpańskim, holenderskim, niemieckim, polskim, portugalskim, rosyjskim i włoskim.

O dalsze informacje i publikacje prosimy zwracać się pod jeden z poniższych adresów:

TRIANGLES

 • 3 Whitehall Court, Suite 54, London SW1A 2EF, Anglia
 • 120 Wall Street, 24th Floor, New York, NY 10005, USA
 • 1 rue de Varembe (3e), Case Postale 31, 1211 Geneva 20, Szwajcaria

www.triangles.org

Email:triangles.london@lucistrust.org


Materiały w wersji angielskojęzycznej:

Więcej materiałów pod adresem: Lucis Trust