Lotos Styczeń 1939

TREŚĆ ZESZYTU

U progu szóstego roku – Redakcja
Kultura woli, str. 4 – prof. R. Assagioli (Rzym)
Wyłanianie się świadomości poza obręb organizmu
fizycznego, str. 9 – Józef Świtkowski
Michał Nostradamus (Wizje przyszłości), str. 13 – K. Chodkiewicz
Mayowie, rasatajemnicza, str. 16 – Tomira Zori
Charakterologja astrologiczna, str. 21 – Adamar
Przegląd bibljograficzny, str. 23 – K. Chodkiewicz
Skarby Ubogich
Drogowskaz, str. 25 – Wł. Czapliński
Nowy Rok str. 26 –  Wł. Czapliński
Wielkość małych obowiązków, str. 27 – Marja Florkowa
O miłości, str. 29 – W. Ks. Aleksander
H armonje pomiędzy religjami świata – Swam i Brahmanandä
Winietę do „Skarbów Ubogich“ w /g projektu Tomiry Zori wykonał A. Podżorski

Pobierz numer: lotos_rok_1939_nr_1